19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zwierzęta w Przemyślu - obowiązki właścicieli psów

 kosz_pieski.jpeg Zwierzęta w Przemyślu - obowiązki właścicieli psów

Wszyscy mieszkańcy Przemyśla, którzy są właścicielami zwierząt powinni pamiętać, 
że oprócz przyjemności związanej z obcowaniem ze zwierzętami, mają również obowiązki, których muszą przestrzegać, by wszystkim żyło się dobrze.
                                                                                                  
Obowiązki właścicieli zwierząt domowych


Osoby utrzymujące zwierzęta domowe powinny zachować bezpieczeństwo i odpowiednie środki ostrożności, by ich zwierzęta nie stanowiły zagrożenia oraz nie były uciążliwe dla innych jak również by nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego.
Zwierzęta nie powinny mieć możliwości wydostania się z mieszkania lub innego pomieszczenia, które zamieszkują.
Zanim zostawisz psa w ogrodzie i wyjdziesz z domu sprawdź dokładnie, czy ogrodzenie nie jest uszkodzone, czy Twój pies nie podkopie się pod nim i nie wybiegnie na ulicę.

Na tereny przeznaczone do wspólnego lub publicznego użytku psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad nim.

Psów i innych zwierząt domowych nie należny wprowadzać:

  1. do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki czy obiektu),
  2. na tereny placów gier i zabaw dla dzieci.

Każdy  mieszkaniec Przemyśla wychodzący ze swoim pupilem na spacer ma obowiązek usuwać zanieczyszczenia pozostawione przez swojego psa.
Dla nikogo nie jest przyjemnym wdeptywanie w odchody psa podczas spaceru.

Zebrane psie odchody należy umieszczać w koszach ulicznych lub pojemnikach na niesegregowane odpady komunalne.                         

Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych poruszających się z psami przewodnikami.

Nie można wprowadzać zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem miejsc przeznaczonych dla nich jak np. lecznice, schroniska, tereny wystaw oraz tam, gdzie zarządzający wyrażą na to zgodę.
Przywiązywanie psa "na tzw. chwilkę", pod sklepem też nie jest dobrym pomysłem.
Jeśli musisz to zrobić, upewnij się, że pies nie stanowi zagrożenia dla przechodzących w pobliżu ludzi, szczególnie dla dzieci, które często bezwiednie podbiegają do psów chcąc je pogłaskać.
Pamiętaj, że nie każdy lubi słuchać przez dłuższy czas szczekania psa - nie dopuszczaj do zakłócania ciszy i spokoju przez swoje zwierzęta.
Wszyscy ludzie mają prawo do odpoczynku w ciszy.

Opublikował: Katarzyna Jach | Data publikacji: 11-08-2016 09:26
Modyfikował: Katarzyna Jach | Data modyfikacji: 19-08-2016 14:49