6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski w Przemyślu informuje, że miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

Odpady komunalne zmieszane i zebrane selektywnie są zagospodarowane:

 

  • Zakłady Usługowe „Południe” w Krakowie, Zakład Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania Odpadów, ul. Piastowska 22, 37-700 Przemyśl, posiadający status instalacji RIPOK.

 


Odpady zielone są zagospodarowywane:

  • Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów zielonych
    Młyny 111a, 37-550 Radymno
Opublikował: Katarzyna Jach | Data publikacji: 10-08-2016 14:46
Modyfikował: Ewa Gołębiowska | Data modyfikacji: 07-03-2018 12:22