Aktywny Samorząd - zbliża się końcowy termin składania wniosków w 2016r. !!

Uprzejmie informujemy, że Gmina Miejska Przemyśl realizuje pilotażowy program "Aktywny Samorząd” dofinansowany ze środków PFRON skierowany do osób niepełnosprawnych:

  • w Module I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,
  • w Module II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Bezpośrednim realizatorem programu jest MOPS w Przemyślu.
Informacji udziela oraz przyjmuje wnioski MOPS w Przemyślu przy ul. Dworskiego 98 w pok. 6 i 7.
Nr Tel. 16 675 02 46, 16 675 02 37

Druki wniosków do pobrania na stronie www.mops.przemysl.pl zakładka: druki do pobrania/Aktywny samorząd

Wnioski należy składać do MOPS w nieprzekraczalnych terminach:
Moduł I do 30 sierpnia 2016 r.
Moduł II do 10 października 2016 r.

Opublikował(a):  Data publikacji: 10-08-2016 13:03 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 10-08-2016 14:46

Na skróty