0 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Komunikat w sprawie nieruchomości przy ul. T. Kościuszki

W piątek, 29 marca br. Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Adam Łoziński wraz z Prezydentem Miasta Przemyśla Robertem Chomą oraz Przewodniczącym Klubu Radnych PiS Rady Miejskiej w Przemyślu - Bogusławem Zaleszczykiem, byli gośćmi Konsula Generalnego RP we Lwowie Wiesława Osuchowskiego. Tematem spotkania była sprawa możliwości i perspektyw budowy Domu Polskiego w tym mieście.

W tym kontekście rozmawiano także o ostatnio podjętych przez Radę Miejską w Przemyślu decyzjach. 22 marca br. przemyscy Radni przyjęli Rezolucję „w sprawie rozwiązania kwestii własności nieruchomości przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 w Przemyślu. Przypomnijmy, że w skierowanej do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, parlamentarzystów okręgu przemysko-krośnieńskiego oraz europarlamentarzystów okręgu podkarpackiego rezolucji, Rada Miejska w Przemyślu zwróciła się z apelem o poparcie działań zmierzających do rozwiązania spraw własnościowych, związanych ze staraniem Związku Ukraińców w Polsce, o przekazanie wspomnianego budynku. Wyraziła także przekonanie, że „powinno się to odbyć na zasadzie uwzględnienia rekompensaty za utracony majątek przez Gminę Miejską Przemyśl”.

      W spotkaniu odbywającym się we Lwowie wzięli udział także przedstawiciele wspólnoty polskiej na Ukrainie: Emil Legowicz - Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Emilia Chmielowa - Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Barbara Ruth – przedstawicielka Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, a także o. Grzegorz – Gwardian Zakonu Franciszkanów we Lwowie. W ich ocenie podjęta przez przemyskich radnych Rezolucja jest krokiem mogącym przyśpieszyć decyzje zarówno w Przemyślu, jak i we Lwowie. Uczestnicy rozmów wyrazili także nadzieję, że będzie ona zachętą dla lwowskich radnych do podjęcia podobnych działań. Natomiast Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” uznało za niezbędne otrzymanie od władz Lwowa „pakietu” zwierającego:

 - dokument przekazania działki (przy kościele pw. Św. Antoniego) Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”,

 - warunki zabudowy działki wydane przez Naczelnego Architekta Lwowa,

 - promesę pozwolenia na budowę.

 

 

      Wspomniana została także idea wspólnych sesji rad miejskich obu partnerskich miast, zapoczątkowana posiedzeniem zorganizowanym w naszym mieście w marcu 2005 roku. Kolejne tego rodzaju spotkanie polskich i ukraińskich samorządowców mogłoby w całości być poświęcone wyłącznie wspólnym problemom i ich rozwiązywaniu w atmosferze zrozumienia i współpracy.

     Obecnie władze samorządowe Miasta Przemyśla oczekują na odpowiedź od adresatów Rezolucji. Pierwszą reakcją na nią była niedawna (28 marca br.) wizyta przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w naszym mieście i przedstawione propozycje rekompensaty za utracony przez Gminę majątek. Jednocześnie w Urzędzie Miejskim toczą się robocze spotkania przygotowawcze, które pozwolą - w przypadku decyzji o przekazaniu budynku przy ul. T. Kościuszki 5 Związkowi Ukraińców w Polsce – na podjęcie szybkich decyzji m.in. sprawy lokatorów budynku i znalezienia nowej siedziby dla Świetlicy Środowiskowej „Wzrastanie”.

 

     Adam Łoziński             Robert Choma                                    Bogusław Zaleszczyk 
Przewodniczący              Prezydent                                           Przewodniczący 

Rady Miejskiej           Miasta Przemyśla                                Klubu Radnych PiS  

w Przemyślu                                                                        RM w Przemyśludodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 04-04-2007 10:23
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:43