14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dotacje na założenie działalności gospodarczej

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że uzyskała dofinansowanie na realizację dwóch projektów, w ramach których udzielane będą dotacje na założenie działalności gospodarczej.

Projekty będą realizowane w ramach Działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Pierwszy z projektów pn. „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości'' adresowany będzie do osób spełniających łącznie następujące kryteria:
1.    osoba bezrobotna lub bierna zawodowo
2.    osoba zamieszkała na obszarze województwa podkarpackiego (według Kodeksu Cywilnego) 
3.    osoba w wieku powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat)
4.    osoba będąca w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. należąca do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • kobiety,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby w wieku od 50 roku życia.

Drugi z projektów pn. „Czas na przedsiębiorcze kobiety” adresowany będzie wyłącznie do kobiet spełniających łącznie następujące kryteria:
1.    osoba bezrobotna lub bierna zawodowo
2.    osoba zamieszkała na obszarze województwa podkarpackiego (według Kodeksu Cywilnego)
3.    osoba w wieku powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat)

Uczestnikami projektu mogą być jedynie osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego.

Formy wsparcia zaplanowane w projektach:
1.    Szkolenie z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej (40 godzin)
2.    Indywidualne doradztwo w zakresie opracowania biznes planu (6 godzin/uczestnika)
3.    Wsparcie finansowe (jednorazowa dotacja inwestycyjna) w wysokości  23 000 zł (80 dotacji  w ramach projektu „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości'' oraz 74 dotacje w ramach projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety”).
4.    Finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 1600 zł/miesiąc (przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności)
5.    Wsparcia doradcze po zarejestrowaniu działalności gospodarczej dotyczące bieżącego prowadzenia firmy

Każdy Uczestnik Projektu będzie miał zapewniony zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i doradztwo, a  podczas szkolenia posiłek oraz materiały szkoleniowe.

Nabór uczestników do udziału w ww. projektach będzie prowadzony w dwóch edycjach. Rekrutacja uczestników w ramach edycji pierwszej prowadzona będzie we wrześniu br., natomiast w ramach edycji drugiej w kwietniu 2017 r.

Na koniec sierpnia br. udostępniony zostanie Regulamin rekrutacji uczestników projektu, w tym wzór formularza rekrutacyjnego (zgłoszeniowego) do projektu. Dokumenty powyższe, a także Regulamin przyznawania środków finansowych są obecnie w trakcie opracowywania.
 
Więcej informacji o powyższych projektach oraz wzory dokumentów zostaną zamieszczone na stronie Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. www.parr.pl (w zakładce Projekty).
Opublikował:  | Data publikacji: 04-08-2016 13:18