Konkurs fotograficzny „W różańcu róża ukryta rozkwita”

Już 15 czerwca rozpoczęła się wielka przygoda z historią Polski! Trwa konkurs dla młodzieży i seniorów na fotografie przydrożnych kapliczek oraz krzyży pod nazwą „W różańcu róża ukryta rozkwita”, nad którym patronat honorowy objęli: Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu, Minister Sportu i Turystyki, Związek Gmin Wiejskich, Związek Miast Polskich.
Przewodniczącym konkursowego jury jest Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Michał Janocha Przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Kultury.
Konkurs foto i faktograficzny ma na celu wyeksponowanie miejsc związanych z polską tradycją, kulturą i historią, a także przybliżenie historycznych i artystycznych wartości polskich przydrożnych kapliczek oraz krzyży. Zaprezentowanie tych, niejednokrotnie unikatowych na skalę międzynarodową, elementów małej architektury, stanowi bezcenny dorobek historyczno-artystyczny i dziedzictwo kulturowe Polaków.
W konkursie mogą wziąć udział juniorzy (do lat 18.) oraz seniorzy (50+)
Termin zgłaszania prac: 15 czerwca - 15 października 2016 roku. Wyłonienie zwycięzców: 31 października.
Uczestnicy nadsyłają zdjęcia kapliczek, figur i krzyży przydrożnych, opatrzone w miarę możliwości szczegółowym opisem, ukazującym lata powstania kapliczki, jej fundatora, historię okolicy itp. Publikacja nadesłanych prac na stronie internetowej odbywa się raz w tygodniu, w niedzielę po południu. Na koniec każdego miesiąca Jury wyłania 1 kapliczkę miesiąca dla każdej kategorii (juniorzy – seniorzy), a na zakończenie całego konkursu – 3 zwycięskie prace (z każdej kategorii). Typowanie „kapliczki miesiąca” ma na celu ożywienie społeczności biorącej udział w konkursie – data jego zakończenia może być zbyt odległa, aby ożywić stronę, zaś comiesięczne wyróżnienie 1 pracy z pewnością przyczyni się do podniesienia atrakcyjności całej akcji.

Strona internetowa konkursu http://przydroznekapliczki.pl
Organizatorem konkursu jest Fundacja Chaber www.chaberfundacja.com

Opublikował(a):  Data publikacji: 01-08-2016 10:44

Na skróty