Infolinia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

     Od 1 marca br. została uruchomiona specjalna ogólnopolska infolinia o numerze 0 801 504 554 - Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jej celem jest informowanie oraz ochrona pracowników firm znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – uniemożliwiającej wypłatę wynagrodzeń. Uruchomiona infolinia działa na podstawie przepisów ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, wdrażająca do polskiego systemu prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego o zbliżaniu ustaw Państw Członkowskich w zakresie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy.

      Wspomniana ustawa zawiera regulację przejściową pozwalającą Funduszowi na wypłatę świadczeń pracowniczych za lata poprzednie, jeżeli roszczenia pracownicze nie zostały zaspokojone przez niewypłacalnego pracodawcę.

     Zgodnie art. 43 w/w ustawy w razie niewypłacalności pracodawcy: byli pracownicy lub członkowie rodzin zmarłych pracowników lub zmarłych byłych pracowników, uprawnionych do renty rodzinnej, których roszczenia pracownicze nie zostały zaspokojone przez syndyka, likwidatora lub byłego niewypłacalnego pracodawcę, pomimo prawomocnego wyroku sądu przeciwko tym podmiotom, mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem do Kierownika Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o wypłatę świadczeń ze środków Funduszu w zakresie zgodnym z przepisami obowiązującymi w okresie, za który roszczenia nie zostały zaspokojone. Wspomniana regulacja obowiązuje tylko do 30 czerwca 2007 roku – więcej informacji można uzyskać pod numerem infolinii: 0 801 504 554.

Opracował: Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta
Na podstawie informacji przekazanej przez: Jolanta Sawicka


Opublikował(a):  Data publikacji: 28-03-2007 15:35 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:43

Na skróty