10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozpoczyna się realizacja robót budowlanych w ramach projektu

  W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Rewaloryzacja Kopca Tatarskiego i Budowa Fortecznej Trasy Turystycznej" jako wykonawca wyłoniona została firma Budownictwo Naftowo- Gazownicze NAFTOMONTAŻ Przemyśl Sp. z o.o. W dniu 16 marca br. Gmina Miejska Przemyśl podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą  Budownictwo Naftowo-Gazownicze NAFTOMONTAŻ Przemyśl Sp. z o.o. Wartość netto kontraktu wynosi 1 646 902, 02 zł (2 009 220, 46 zł brutto).

 Projekt ten współfinansowany jest w 75% (kosztów kwalifikowanych) przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 10 % (kosztów kwalifikowanych) przez budżet państwa.

 

Zakres robót obejmuje:
-budowę ciągów pieszo rowerowych,
-budowę nowego i przebudowę istniejącego parkingu dla samochodów osobowych,
-przebudowę istniejących dróg fortecznych - dojazdów do parkingów wraz ze zjazdami drogowymi z ul. Przemysława,
-wzmocnienie korony i podstawy Kopca Tatarskiego wraz z odwodnieniem,
-budowę oświetlenia terenu,
-budowę kapliczki Najświętszej Maryi Panny,
-budowę amfiteatru plenerowego na terenie fortu Zniesienie,
-budowę wiaty piknikowej,
-elementy małej architektury.

Projekt będzie realizowany od marca do września br.

 

 

Beata Bielecka

Wydział Inwestycji, Strategii Rozwoju

i Funduszy Europejskich UM

 

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 22-03-2007 10:17
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:14