-2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

     Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy w sprawie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w dniu 20 marca br. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu zostało przeprowadzone szkolenie w takim właśnie zakresie. Wykładowcy przypomnieli wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego. Kolejnym punktem przeprowadzonego szkolenia była identyfikacja i analiza oraz ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. Prowadzący szkolenie omówili również zasady postępowania podczas wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń z uwzględnieniem zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu. Szkoleniem objęci zostali Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 21-03-2007 12:09
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-06-2009 11:38
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl