11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przejrzysty samorząd w Urzędzie Miejskim

W dniu 15 marca br. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się spotkanie z naczelnikami wydziałów, dyrektorami biur i kancelarii oraz kierownikami referatów. W imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy przybyłych przywitała i prowadziła całe spotkanie Sekretarz Miasta Henryka Kaszycka-Paniw. Wywołane zostało ono w związku z wdrażaniem dalszych etapów programu przejrzysty samorząd czyli dążeniem do poprawy wizerunku i oceny pracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu przez opinię publiczną.

Podczas spotkania Dyrektor Biura Kontroli Ryszarda Gnus przedstawiła efekty dotychczas przeprowadzonych kontroli zarówno w komórkach Urzędu Miejskiego, jak i w podległych jednostkach organizacyjnych Miasta. Przedstawione „sprawozdanie” miało na celu wyraźne wskazanie obszarów wymagających usprawnień. Jednym z istotnych punktów spotkania było omówienie również spraw dotyczących zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego. Sekretarz Miasta zwróciła uwagę na potrzebę stałej aktualizacji kart usług, tworzonych w ramach akcji „Przejrzysta Polska” oraz rozszerzenie ich o dodatkowe usługi dotychczas nie ujęte.
Zgromadzeni zapoznali się z kilkuminutowym filmem dotyczącym przejrzystości działania samorządu. Powstał on w ramach projektu „Wzmacnianie wdrażania Strategii Antykorupcyjnej” finansowanego ze środków Unii Europejskiej (Phare 2003) oraz środków budżetu Państwa. Koordynatorem programu był Departament Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Każdy z uczestników otrzymał związaną z tym publikację – „Przejrzysty Samorząd. Podręcznik dobrych praktyk”. Przedstawiony materiał o charakterze informacyjno-edukacyjnym przygotowany został na zlecenie MSWiA dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.
Podobne spotkania organizowane będą cyklicznie – a stawiane na nich postulaty poddawane będą analizie pod kątem możliwości wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w możliwie jak najszybszym czasie. Mają one na celu przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Przemyślu, a poprzez to budowanie wizerunku administracji samorządowej zorientowanej na sprawną i przyjazną obsługę klientów opierającą się na czytelnych procedurach podejmowania decyzji, dobrej organizacji pracy, wykonywanej przez etycznych i merytorycznie przygotowanych urzędników.Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGPrzejrzysty samorząd (33,70KB)

JPGPrzejrzysty samorząd (35,09KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 20-03-2007 15:10
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-06-2009 11:38