12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zabytki przemyskiej nekropolii w obiektywie wolontariuszy

"Zabytki przemyskiej nekropolii w obiektywie wolontariuszy" - pod takim hasłem TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PRZEMYŚLA I REGIONU zorganizowało obóz dzienny dla wolontariuszy w dniach 11 – 17 lipca 2016 r. w ramach Programu WOLONTARIAT DLA DZIEDZICTWA 2016 Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Partnerami Projektu są Prezydent Miasta Przemyśla, Archiwum Państwowe w Przemyślu i Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Głównym zadaniem wolontariuszy było sporządzenie fotograficzno-­historycznej inwentaryzacji zabytkowej części przemyskiego Cmentarza Głównego.

Dzięki udziałowi w obozie wolontariusze zdobyli niezbędną wiedzę na warsztatach z zakresu: fotografii, konserwacji zabytków i archiwistyki; nauczyli się prawidłowo wypełniać karty grobów, poszukiwać informacje archiwalne oraz prawidłowo wykonać zdjęcia grobowców.

Ponadto wolontariusze przygotowali materiały fotograficzne do: wystawy „Zabytki przemyskiej nekropolii", która zostanie zorganizowana przed Urzędem Miasta Przemyśla w trakcie Święta Patrona Miasta Przemyśla „WINCENTIADY” oraz materiały do katalogu wystawy pt. „Dziedzictwo narodowe Cmentarza Głównego w Przemyślu”, który zostanie wydrukowany w formie przyszłorocznego kalendarza.

W obozie uczestniczyło 30 wolontariuszy z Przemyśla, Gminy Bircza i Gminy Fredropol. Zajęcia warsztatowe, analityczno-opisowe z archiwistami, jak i korekty materiału fotograficznego z fotografem (w trakcie obozu) odbywały się w pomieszczeniach Archiwum Państwowego w Przemyślu, natomiast zajęcia plenerowe w zabytkowej części Cmentarz Głównego w Przemyślu.

Ze względu na zawirowania pogodowe dość znaczną ilość czasu poświęcono na poszukiwanie i analizę materiałów archiwalnych i bibliograficznych o osobach pochowanych na przemyskiej nekropolii.

Dziękujemy za pomoc w organizacji obozu Dyrektorowi Archiwum Państwowego w Przemyślu - Pani Annie Nowak, Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków – Pani Beacie Kot. Dziękujemy trenerom warsztatów oraz opiekunom merytorycznym Pani Grażynie Niezgoda, Pani Halszce Granek, Pani Agnieszce Bobowskiej-Hryniewicz, Pani Marii Gawlik, Pani Annie Krewko oraz Panom Marcinowi Walczak i Aleksandrowi Busz.

Dziękujemy sponsorom, dzięki którym możliwa była realizacja Projektu – Prezydentowi Miasta Przemyśla, Zakładowi Usług Komunalnych w Przemyślu sp. z o.o., Przemyskiej Gospodarce Komunalnej sp. z o.o., Podkarpackiemu Bankowi Spółdzielczego O/Przemyśl, Radnej miasta Przemyśla Małgorzacie Gazdowicz oraz członkom i sympatykom Towarzystwa.

To był dobry czas by poznać historię naszego regionu odczytując inskrypcje nagrobne na zabytkowych grobowcach.

Niebawem wystawa plenerowa. Zapraszamy na jej otwarcie przed Urzędem Miasta Przemyśla w trakcie „WINCENTIADY”.

Bogusława Pieczyńska
Koordynator Projektu
Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu

 

 

 

 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 22-07-2016 15:18