6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Podsumowanie działań Straży Miejskiej w Przemyślu w miesiącu lutym

 W lutym br. funkcjonariusze Straży Miejskiej interweniowali 2348 razy. W ogólnej liczbie interwencji nałożono 269 mandatów na łączną kwotę 24030 zł, pouczono 846 osób, do rozstrzygnięcia przez Sąd Grodzki skierowano 44 wnioski. Pozostałe interwencje (w liczbie 1189) dotyczyły także: legitymowania (653), postępowań z osobami będącymi pod wpływem alkoholu (72), działań profilaktycznych (182).

 Ponadto Straż Miejska przekazała 94 sprawy leżące w kompetencji innych służb, między innymi do: Zarządu Dróg Miejskich, Służby Drogowej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, PGK, MZK, ADM-u. W grudniu najwięcej mandatów nałożono za wykroczenia przeciwko: zdrowiu, porządkowi i spokojowi publicznemu.
 Podobnie jak w miesiącach ubiegłych funkcjonariusze zabezpieczali imprezy organizowane na terenie Miasta Przemyśla. W omawianym okresie przeprowadzono 54 wspólne służby z funkcjonariuszami Policji.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 14-03-2007 10:58
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:13
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl