-2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przeprowadzono kontrolę czystości na terenie Miasta Przemyśla

 W lutym br. na terenie Miasta Przemyśla przeprowadzona została dodatkowa, szczegółowa kontrola dotycząca stanu czystości i porządku. Funkcjonariusze skontrolowali zarówno teren Starego Miasta, jak i teren Zasania. Odbywała się ona dwuetapowo: podczas pierwszej kontroli strażnicy wykryli nieprawidłowości do których usunięcia zobowiązani zostali administratorzy terenów. Drugi etap to sprawdzenie stopnia wykonania nałożonych zobowiązań.

 Podczas pierwszej kontroli 24 sprawy Strażnicy Miejscy przekazali do Zarządu Dróg Miejskich, pozostałe nieprawidłowości zgłoszone zostały do Rejonowego Zakładu Energetycznego, ADM-u Zasanie, Miejskiego Zakładu Komunikacji, w pozostałych przypadkach sprawy przekazano do Wydziału Gospodarki komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
 Dzięki przeprowadzonej kontroli w większości przypadków tereny poddane kontroli zostały doprowadzone do stanu czystości. Niewykonane czynności, które pozostały do zrealizowania przez Zarząd Dróg Miejskich zostaną wykonane w najbliższym terminie podczas pozimowego sprzątania Miasta.Źródło: Straż Miejska w Przemyślu
Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 09-03-2007 10:28
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:13
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl