Sytuacja na lokalnym rynku pracy

 Z przedstawionych przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu statystyk wynika, iż w miesiącu styczniu liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 61 osób w porównaniu do miesiąca poprzedniego. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku to jest 1099 osób. Liczba osób bezrobotnych zamieszkałych w mieście w lutym br. to 5297 osób (co stanowi 48,4% ogółu osób bezrobotnych), natomiast zarejestrowanych osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi to 5655 osób (co stanowi 51,6% ogółu osób bezrobotnych).

 Na ostatni dzień stycznia w Polsce 15,1% stanowiły osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędach Pracy. Dla porównania stopa procentowa bezrobocia dla województwa podkarpackiego w zestawieniu na powiaty przemyski i miasto Przemyśl wynosi:

• Województwo podkarpackie – 16,8%
• Powiat przemyski (bez miasta – 21,6%
• Miasto Przemyśl – 18,6%
W miesiącu Lutym br. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowało się 592 nowych bezrobotnych, natomiast z ewidencji wykreślono 653 osoby. Na koniec lutego wybrane kategorie bezrobotnych przedstawiały się następująco:
• Kobiety stanowiły 52,3% ogółu bezrobotnych;
• Osoby z prawem do zasiłku – zarejestrowanych było 905 osób co stanowi 8,3% ogółu;
• Osoby poprzednio pracujące – stanowiły 72,4% ogółu bezrobotnych;
• Osoby bezrobotne do 25 roku życia – to 2402 osoby, co stanowi 21,9 w ogólnej liczbie osób bezrobotnych;
• Długotrwale bezrobotni to 7468 osób;
• Osoby bezrobotne powyżej 50-tego roku życia – to 1247 osób;
• Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych – to 2866 osób, co stanowi 26,2% ogółu bezrobotnych;
• Osoby samotnie wychowujące dziecko do 7 roku życia – to 412 osób, co stanowi 3,8 ogółu;
• Niepełnosprawni to 329 osób, co stanowi 3% ogółu.
     W lutym br. Powiatowy Urząd pracy w Przemyślu dysponował 159 ofertami pracy.


Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował(a):  Data publikacji: 09-03-2007 09:34 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 24-03-2009 10:09

Na skróty