13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Światowe Dni Młodzieży w Przemyślu - program

Od 20 do 25 lipca będą trwały Światowe Dni Młodzieży w Przemyślu.

Ponad 1000 wydarzeń związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży na smartfonie dzięki aplikacji Eventory. Aplikacje można pobrać bezpłatnie ze sklepu Google i App Store. W programie na liście wydarzeń należy odnaleźć  WYD2016 – Kraków, wybrać je i dołączyć do grona uczestników. Wówczas na liście pojawia się pozostałe wydarzenia, które odbywają się w całej Polsce. W celu odnalezienia intersującej nas lokalizacji, należy odszukać Przemyśl lub wpisać w wyszukiwarce hasło WYD2016 i dodać miejscowość (WYD2016 – Przemyśl).

SKRÓCONY PLAN ŚDM W MIEŚCIE PRZEMYŚL

L.p.

Dzień

Motto

Godziny zajęć

Uwagi

1.

20 lipca 2016 środa

„Wielbi dusza moja Pana”

(Łk 1, 46)

Godz. 700-2000

Praca: Mini recepcji (Pl. Rybi)

Maxi recepcji DK „ROMA (ul. Grodzka 11)

Godz. 2000-2030

Zawiązanie wspólnoty: Archikatedra

2.

21 lipca 2016 czwartek

Chrzest Jezusa w Jordanie

„Popatrzcie jaką miłością obdarzył nas Ojciec”

(1J 3,1)

Godz. 1000-1100

Modlitwa: Archikatedra

Godz. 1100-1500

Zwiedzanie: Przemyśl

Godz. 1500 - 1600

Posiłek: Pl. Niepodległości lub SP nr 11

Godz. 1600 – 1930

Zwiedzanie Przemyśla ciąg dalszy

Godz. 2000 - 2130

Występ zespołu „Pieśni i Tańca PRZEMYŚL” – Rynek Miasta.

3.

22 lipca 2016 piątek

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”

(Mt 5, 8)

Godz. 1000-1100

Modlitwa – celebracja nabożeństwa pokutnego: Archikatedra

Godz. 1100-1300

Praca w małych grupach: (Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Zamkowa 5)

Godz. 1300-1500

Możliwość spowiedzi w różnych językach: Archikatedra  i modlitwy przed Najśw. Sakr. – OO. Reformaci

Godz. 1500 - 1600

Posiłek: Pl. Niepodległości (lub SP nr 11)

Godz. 1600 – 1930

Czas wolny: możliwość odwiedzin placówek charytatywnych: chorych – Szpital Wojewódzki ul. Monte Cassino 18, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy ul. Jasińskiego 15, Niepubliczny Zakład Pomocy Paliatywnej „PALIUM” – ul. Rogozińskiego 30, bezdomnych – Schronisko im. Św. Brata Alberta ul. Focha 12 lub siedziby „Caritas” – ul. Kapitulna 1.

Godz. 1930 - 2000

Procesja: „Droga Światła” – Księża Salezjanie – Rynek Miasta

Godz. 2000 - 2200

„Wieczór Chwały” – Rynek Miasta.

4.

23 lipca 2016 sobota

„Wesele w Kanie Galilejskiej”

„Przeto, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie” (1 Kor 10, 32)

Godz. 1000-1100

Modlitwa – celebracja nabożeństwa zw. z małżeństwem: Archikatedra

Godz. 1130-1430

Aerobik i zajęcia sportowe – stadion „CZUWAJ”

Godz. 1500-1630

Msza św. w Rynku Miasta

Godz. 1630 – 1800

Posiłek w Rynku Miasta (Agapa) lub w Gimnazjum nr 2

Godz. 1900 – 2100

„Pogodny Wieczór” – bal z wodzirejami – Pl. Niepodległości.

5.

24 lipca 2016 niedziela

Przemienienie na Górze Tabor

„Panie dobrze, że tu jesteśmy” (Mt 17, 4)

Godz. 1000-2100

Wyjazd w Bieszczady (Sanok, Solina, Myczkowce) z parkingu POSIR.

6.

25 lipca 2016 poniedziałek

Ustanowienie Eucharystii

„Abyśmy nie ustali w drodze…”

Godz. 900 lub później

 

Wyjazd z parkingu POSIR. do Krakowa i z PKP

ABRIDGED PLAN OF WYD IN PRZEMYŚL

 

No.

Day

Motto

Time

Comments

1.

Wednesday, July 20, 2016

 

“My soul proclaims the greatness of the Lord.”

(Lk 1:46)

700-2000

Arrival, the work of small reception (The Plac Rybi Square)

Big reception at Dom Katolicki „Roma” (Grodzka 11 Street)

2000-2030

 Integration of the group in order to form a community: The Roman-Catholic Archcathedral

2.

Thursday, July 21, 2016

 

The Baptism of Jesus in the Jordan River

“See what love the Father has bestowed on us.”

(1 J 3:1)

 1000-1100

Prayer: The Roman-Catholic Archcathedral

 1100-1500

Sightseeing: Przemyśl

 1500 - 1600

Meal: The Plac Niepodległości Square or Primary School no. 11

 1600 – 1930

Continuation of Sightseeing

 2000 - 2130

Concert given by the local band „Zespół Pieśni i Tańca PRZEMYŚL” –The Old Market Square

3.

Friday,  July 22, 2016

 

The Proclamation of the Kingdom of God

“Blessed are the pure of heart, for they will see God.”

(Mt 5:8)

 1000-1100

Prayer – The celebration of Penitential Mass: The Roman-Catholic Archcathedral

 1100-1300

Group meetings: (Seminary Zamkowa 5 street)

 1300-1500

Possibility of confession in different languages: The Roman-Catholic Archcathedral and adoration of Holy Sacrament– The Reformed Franciscan Church

1500 - 1600

Meal: The Plac Niepodległości Square or Primary School no.11

1600 – 1930

Free time: the possibility of visiting charitable institutions: patients – Provincial Hospital at Monte Cassino 18 Street, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy at Jasiński 15 Street, Niepubliczny Zakład Pomocy Paliatywnej „PALIUM” – Rogoziński 30 Street, homeless people – Shelter im. Św. Brata Alberta Focha 12  Street or „Caritas”place – Kapitulna 1 Street.

 

 1930 - 2000

Procession: „Way of light” – The Salesian Church–The Old Market Square

 2000 - 2200

„Evening of glory” –  The Old Market Square

4.

Saturday,  July 23, 2016

 

The Wedding at Cana

“So whether you eat or drink, or whatever you do, do everything for the glory of God.”

(1 Cor 10:31)

 1000-1100

Prayer – The celebration of Mass connected with institution of marriage: The Roman-Catholic Archcathedral

 1130-1430

 Aerobics and sport activities– „CZUWAJ” stadium.

 1500-1630

Mass in the Old Market Square

1630 – 1800

Meal in the old Market Square(Agape) or in the Secondary School No.2

 1900 – 2100

„Cheerful evening”  – a grand dance with a leader -The Plac Niepodległości Square

5.

Sunday, July 24, 2016

 

The Transfiguration

“Lord, it is good that we are here.”

(Mt 17:4)

1000-2100

Trip to Bieszczady Mountains (Sanok, Solina, Myczkowce) , departure from the parking of Przemyski Ośrodek Sportu I Rekreacji

6.

Monday, July 25, 2016

 

The Institution of the Eucharist

“May we never give up on our journey!”

 900 or later

 

Departure from  the parking of Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji and PKP Railway Station to Krakow

 

plakat_przemysl-sdm_www.jpeg

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 08-07-2016 16:07
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 20-07-2016 10:55