Znamy wyniki matur w przemyskich szkołach ponadgimnazjalnych

Uczniowie przemyskich szkół osiągnęli w tym roku dobre, także w porównaniu do średniej wojewódzkiej i ogólnopolskiej, wyniki z egzaminów maturalnych.

Wyniki matur w 2016 roku w szkołach dla młodzieży
prowadzonych przez Miasto Przemyśl.

Licea ogólnokształcące.

Szkoła

Zespół szkół

Przystąpiło do egzaminu

Zdało

egzamin

Nie zdało egzaminu

I Liceum Ogólnokształcące

-

230

228 (99%)

2 (1%)

II Liceum Ogólnokształcące

-

223

209 (94%)

14 (6%)

III Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Przemyślu

12

10 (83%)

2 (17%)

IV Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu

90

86 (96%)

4 (4%)

Razem :

555

533 (96%)

22 (4%)

 

Ogólnopolska zdawalność matur w liceach ogólnokształcących : 85,2 %.

Zdawalność matur w liceach ogólnokształcących w województwie podkarpackim : 88 %.

Miasto Przemyśl : 96%

 

 Technika.

Szkoła

Zespół szkół

Przystąpiło do egzaminu

Zdało

egzamin

Nie zdało egzamin

Technikum Nr 1

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu

82

52 (63%)

30 (37%)

Technikum Nr 2

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Nr 2 w Przemyślu

94

57 (61%)

37 (39%)

Technikum Nr 4

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu

82

78 (95%)

4 (5%)

Technikum Nr 6

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Nr 1 w Przemyślu

44

25 (57%)

19 (43%)

Technikum Nr 8

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Nr 1 w Przemyślu

60

31 (52%)

29 (48%)

Razem :

362

243 (67%)

119 (33%)

 

Ogólnopolska zdawalność matur w technikach : 68 %.

Zdawalność matur w technikach w województwie podkarpackim : 67 %.

Miasto Przemyśl : 67 %.

 

 

 

Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 06-07-2016 15:15 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 07-07-2016 07:37

Na skróty