13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Spotkanie w sprawie budowy ”Centrum Logistycznego Żurawica-Medyka”

W dniu 5 marca br. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się spotkanie z udziałem Stanisława Koguta Senatora RP, Marka Kuchcińskiego Posła na Sejm RP, przedstawicieli zarządów spółek kolejowych, a także działaczy „NSZZ Solidarność”. Spotkanie miało na celu przedstawienie założeń inwestycyjnych związanych z budową Centrum Logistycznego Żurawica-Medyka wraz z terminalem kontenerowym. Zostały zaprezentowane również bieżące inwestycje realizowane przez kolej. Przedstawione zostały także założenia i dane statystyczne związane z ruchem zarówno osobowym, jak i towarowym realizowanym na węzłach kolejowych Podkarpacia.
Podczas spotkania mówiono na temat potrzeby modernizacji i rozbudowy szlaków kolejowych nie tylko na terenie województwa podkarpackiego, ale i całej Polski. Przedstawiony został harmonogram rozwoju połączeń kolejowych do roku 2020. Obejmuje on szereg modernizacji istniejących linii kolejowych oraz budowę nowych połączeń. Zwrócono szczególną uwagę na pozytywy transportu kolejowego, który powinien odgrywać ważną rolę w całości transportu na terenie Polski. W kwestii ruchu osobowego jako priorytet uczestnicy spotkania podkreślali skracanie czasu podróżowania pomiędzy głównymi miejscowościami w kraju, a także potrzebę jednoczesnego podnoszenia jakości.
Uczestnikom spotkania została przedstawiona koncepcja związana z budową centrum logistycznego w Żurawicy i Medyce. Zakłada ona etapową budowę, uwzględnia modernizacje istniejącej infrastruktury. Głównym celem jest rozszerzenie przez PKP Cargo S.A. wachlarza świadczonych usług o usługi typowo logistyczne, takie jak: magazynowanie, konfekcjonowanie, metkowanie.

 

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGCentrum Logistyczne (25,79KB)

JPGCentrum Logistyczne (63,22KB)

JPGCentrum Logistyczne (68,04KB)

JPGCentrum Logistyczne (59,93KB)

JPGCentrum Logistyczne (69,54KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 05-03-2007 13:57
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:43