10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbyło się drugie posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

W dniu 28 czerwca 2016 r. odbyło się drugie, wyjazdowe posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. Radni zgromadzili się w Niepublicznej Szkole Podstawowej, której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Kuźminie. Zebranych przywitała Prezes Stowarzyszenia Elżbieta Kunik, a zarazem radna Gminy Bircza oraz sołtys Kuźminy, która przybliżyła historię powstania szkoły oraz przekazania jej Stowarzyszeniu.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Gminy Bircza: Wójt Grzegorz Gągola, Sekretarz Jadwiga Haber-Słowińska,  radni: Jan Lichota i Kazimierz Cap oraz kierownik GOPS w Birczy Wiesława Matusz.

Sekretarz przybliżyła funkcjonowanie organizacji pozarządowych na terenie gminy. Z kolei Wójt Gminy Bircza podkreślił, że współpraca z organizacjami pozarządowymi oparta na jasnych, czytelnych zasadach może tylko pomóc społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów codziennego życia, na trudnych historycznie i terytorialnie terenach gminy. 

W dalszej części spotkania dyskutowano o zadaniach, przed którymi stoi Rada Pożytku w obecnej kadencji.

Członkowie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dziękują władzom Gminy Bircza, a szczególnie Pani Elżbiecie Kunik za możliwość spoktania oraz serdeczne przyjęcie.

 

PDFProtokół z posiedzenia MRDPP w dniu 28.06.2016 r..pdf (1,27MB)
 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 05-07-2016 13:57
Modyfikował: Robert Gawlik | Data modyfikacji: 22-07-2016 15:22