V Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

22 lutego 2007r. (czwartek) o godz. 9.00 rozpocznie się V sesja Rady Miejskiej w Przemyślu.

Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 stycznia 2007 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego planu inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja Kopca Tatarskiego i budowa fortecznej trasy turystycznej” – proj. Nr 29/2007.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego planu inwestycyjnego pn. „Renowacja i adaptacja zabytkowego budynku w Przemyślu z przeznaczeniem na cele kulturalne” – proj. Nr 40/2007.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 r.:
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawką Nr 2– proj. Nr 1/2006,
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz opinii o prognozie kwoty długu,
3) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie budżetu,
4) dyskusja,
5) głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami,
6) uchwalenie budżetu miasta.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wsparcia przez Miasto Przemyśl programu „Integracja pełnosprawnej i niepełnosprawnej młodzieży poprzez wspólne twórcze zajęcia pozalekcyjne” realizowanego przez Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu – proj. Nr 31/2007.
7. Podjęcie uchwał oświatowych o zamiarze:
1) likwidacji Gimnazjum Specjalnego Nr 10 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 3 w Przemyślu – proj. Nr 33/2007,
2) likwidacji Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego im. Marii Konopnickiej w Przemyślu – proj. Nr 34/2007,
3) przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 8 w Przemyślu w Filię Szkoły Podstawowej Nr 11 w Przemyślu – proj. Nr 35/2007,
4) likwidacji V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu
w Przemyślu – proj. Nr 36/2007,
5) likwidacji Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu
w Przemyślu – proj. Nr 37/2007,
6) likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych
i Przemysłu Spożywczego im. Marii Konopnickiej w Przemyślu – proj. Nr 38/2007,
7) likwidacji III Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego im. Marii Konopnickiej w Przemyślu – proj. Nr 39/2007.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN gruntów położonych na terenie Miasta Przemyśla – proj. Nr 41/2007.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 42/2007.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedlowych na terenie miasta Przemyśla – proj. Nr 32/2007.
11. Przedłożenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2007 r.
12. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Przemyśla i Starosty Przemyskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2006 r.
13. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od
3 października 2006 r. do 28 grudnia 2006 r.
14. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
15. Interpelacje i wnioski radnych.
16. Zakończenie obrad.


dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował(a):  Data publikacji: 12-02-2007 14:45 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 24-03-2009 10:15

Na skróty