Wystąpienie w sprawie pociągu Przemyśl – Zagórz

 Władze samorządowe Gminy Ustrzyki Dolne oraz Miasta Przemyśla zwróciły się do Wojewody Podkarpackiego z prośbą o podjęcie działań zmierzających do przywrócenia kursu pociągu z Zagórza do Przemyśla przez terytorium Ukrainy.

 W podpisanym przez Burmistrza Henryka Sołuja i Prezydenta Roberta Chomę liście podniesiony został m.in. argument historyczny za przywróceniem takiego połączenia kolejowego: od chwili uruchomienia w II poł. XIX wieku linia ta była wykorzystywana nieprzerwanie do 1994 roku zarówno do przewozów pasażerskich, jak i towarowych. Jej „restytuowanie przyczyniłoby się do ożywienia gospodarczego terenów wzdłuż niej położonych, zróżnicowałoby możliwości dotarcia do atrakcyjnych turystycznie obszarów Bieszczadów”. Nie bez znaczenia jest również fakt, że odcinek Zagórz – Przemyśl jest elementem sieci kolejowej trzech krajów współpracujących w ramach Euroregionu Karpaty: Polski, Ukrainy i Słowacji. Linia posiada duży walor w postaci europejskiej szerokości torów na całej długości, co z pewnością obniża koszty jej modernizacji. Jednoznaczne poparcie dla tego pomysłu wyrażały także przy różnych okazjach samorządy ukraińskie.

 

 

 

 
Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował(a):  Data publikacji: 09-02-2007 15:33 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:43

Na skróty