”Pod Niebem Miasta” – w poezji najmłodszych przemyskich artystów

     Staraniem Szkoły Podstawowej nr 15 w Przemyślu, po raz pierwszy wydany został Tomik Poezji Dziecięcej, którego autorami są literacko uzdolnieni uczniowie z różnych przemyskich szkół. Nadano mu tytuł „Pod niebem miasta”, a jego promocja odbyła się 18 stycznia br. w Centrum Kulturalnym w Przemyślu.

     Tomik jest efektem prac Międzyszkolnego Klubu Literackiego, mającego swą siedzibę w Szkole Podstawowej nr 15 w Przemyślu - placówce szczególnie dbającej o rozwój zainteresowań twórczych uczniów, w tym również literackich. Opiekunem Klubu jest pisarz Mateusz Pieniążek, o którym jeden z krytyków literackich napisał, że … „ jest jednym z ludzi, z którymi nawet przelotne spotkanie pozostawia jakiś ślad, a podczas rozmowy z nim nawet małe i pozornie szare sprawy, z jakich utkana jest ludzka codzienność, nabierają jakiegoś blasku, znaczenia, którego człowiek do tej pory nie dostrzegał”.
     Z czym zatem przychodzą młodzi ludzie do Klubu? Czego w nim szukają i co znajdują? Na pewno przynoszą swe radości i kłopoty, dzielą się wspomnieniami i marzeniami, opowiadają z czułością i wrażliwością o przyjaźni, o pełnych pasji nauczycielach, o życiu, czasem sygnalizują swą samotność, może nawet zagubienie, a czasem prawdziwe szczęście. Klub daje możliwość integrowania się, doskonalenia własnych umiejętności twórczych, „konfrontacji” własnej twórczości z twórczością „kolegów po piórze”, wymiany doświadczeń, no i przede wszystkim analizy napisanych utworów w wymiarze artystycznym. W wyniku takich kilkuletnich spotkań Mateusz Pieniążek wyłonił utwory, z których powstał tomik „Pod niebem miasta”. Są to wiersze 17 uczniów – aktualnie uczących się w podstawówkach, gimnazjach, a dwie osoby spośród nich to dziś już studenci.
    W uroczystej promocji, która odbyła się w piwnicach Centrum Kulturalnego uczestniczyli zaproszeni goście, rodziny autorów oraz opiekunowie i nauczyciele. Wieczór promocyjny był dla jego uczestników niewyobrażalnym przeżyciem artystycznym i duchowym.
    Szczególne podziękowania za podjęcie inicjatywy i zorganizowanie tej imprezy otrzymała Szkoła Podstawowa Nr15 w Przemyślu.Źródło: Szkoła Podstawowa Nr15
Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował(a):  Data publikacji: 05-02-2007 13:00 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-06-2009 11:38

Na skróty