16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Miejskie ćwiczenia obronne – Przemyśl 2016 pn. „Zgranie miejskich organów kierowania oraz ich ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa”

Przez dwa dni - 27 i 28 czerwca 2016 r. trwały miejskie ćwiczenia obronne w ramach których przeprowadzono „grę obronną” połączoną z epizodem praktycznym oraz przeprowadzono trening stałego dyżuru Prezydenta Miasta Przemyśla i rozwinięto w praktyce Akcję Kurierską Administracji Publicznej.

W ramach „gry obronnej” doskonalono m.in. podział zadań operacyjnych w sytuacjach kryzysowych wywołanych zdarzeniem terrorystycznym i ich realizację w sytuacji wystąpienia zagrożenia jak też  sprawdzano umiejętność podejmowania optymalnych decyzji i sposób ich realizacji oraz wypracowanie decyzji do podjęcia dla Prezydenta Miasta Przemyśla.

 

 

Po zakończeniu części teoretycznej nastąpił przejazd uczestników ćwiczenia na miejsce przeprowadzenia elementu praktycznego ćwiczenia obronnego. Tematem ćwiczenia była ewakuacja budynku Urzędu Miejskiego Nr 5 znajdującego się w Gimnazjum Nr 3 im. Szarych Szeregów w Przemyślu w związku z podłożeniem ładunku wybuchowego – element praktyczny oraz udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu w wyniku zadymienia powstałego na skutek zaprószenia ognia przez rzucony niedopałek papierosa do pojemnika w toalecie. Pierwszy dzień ćwiczeń zakończony został podsumowaniem oraz oceną realizacji ćwiczenia przez poszczególne służby biorące w nim udział.

W drugim dniu ćwiczenia realizowano zadania związane z pełnieniem stałego dyżuru Prezydenta Miasta oraz rozwinięto przy współudziale Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu Akcję Kurierską Administracji Publicznej celem praktycznego przeszkolenia kurierów Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 28-06-2016 13:27