9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wyróżnienie dla Miasta Przemyśla w ramach Projektu Szkoła Marzeń 2005-2006

 Miasto Przemyśl otrzymało wyróżnienie – tabliczkę honorującą „w uznaniu działań na rzecz zwiększenia szans życiowych i edukacyjnych młodych mieszkańców miasta w ramach Projektu Szkoła Marzeń 2005-2006”. Organizatorzy podkreślili zaangażowanie samorządu w działania na rzecz zwiększania szans życiowych i edukacyjnych młodych mieszkańców Miasta.
 W październiku 2005 r. 443 szkoły z całej Polski przystąpiły do realizacji swoich programów rozwojowych w ramach tego projektu. W Przemyślu projekt Szkoły Marzeń realizował Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. prof. Janusza Groszkowskiego.
 Realizacja założeń programowych była wspólną inicjatywą dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów przy wsparciu Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy oraz licznych instytucji zarówno z terenu miasta jak i powiatu.
 Szkoła Marzeń to pomysł na wyrównanie szans edukacyjnych i życiowych uczniów dzięki wspólnej pracy nauczycieli, zaangażowaniu lokalnej społeczności i stworzeniu lokalnych programów rozwoju oświaty.
 Projekt został przyjęty do finansowania przez Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu, stanowi on część Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 
Głównymi organizatorami Szkoły Marzeń są:
 
  • Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej,
  • Centrum Metodyczne Pomocy Psycholgiczno-Pedagogicznej,
  • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

Działania szkół w projekcie Szkoła Marzeń prowadzone są w ramach czterech priorytetów:
  • zapewniania równości szans edukacyjnych uczniom, w tym uczniom niepełnosprawnym,
  • pomocy uczniom w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej,
  • kształtowania aktywnych postaw wobec przemian społecznych,
  • aktywizowania społeczności lokalnych wokół wspólnych działań na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.
 
 Program zakończył się w październiku 2006r. W dniu 18 stycznia br. w Pałacu Kultury w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów dyrektorom szkół marzeń z całej Polski.
 
 
Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta
 
Opublikował:  | Data publikacji: 30-01-2007 13:23
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-09-2007 07:15