5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Miasto Przemyśl na II Konferencji Polsko-Węgierskich Miast Partnerskich w Budapeszcie.

W dniu 24 czerwca br. w Budapeszcie odbyła się konferencja polskich i węgierskich miast partnerskich, w której wzięli udział przedstawiciele 30 miast.  Konferencję poprzedziła Msza św. w Kaplicy Skalnej w intencji dobrej współpracy miast z tych obydwu państw. Konferencję organizowaną przez Ogólnokrajowy Samorząd Polski w Budapeszcie, otworzyła dr Ewa Ronayne Slaba – Przewodnicząca Samorządu. Głos zabrali również m.in. Michał Andrukonis – Zastępca Ambasadora RP na Węgrzech, oraz Zastępca Nadburmistrza Budapesztu – pani Alexandra Szalay- Bobrovniczky.
W wystąpieniach podkreślano wagę i znaczenie dobrych kontaktów partnerskich między polskimi i węgierskimi miastami, a także rolę naszych krajów w Grupie Wyszehradzkiej.
W panelu dyskusyjnym p. Robert Choma – Prezydent Miasta Przemyśla zaprezentował doświadczenia Przemyśla w ponad 10 – letniej  współpracy z partnerskim Egerem na Węgrzech. Wspomniał również o roli Węgrów w Twierdzy Przemyśl podczas I wojny światowej i o wspólnych polsko-węgierskich powiązaniach historycznych. Ponadto serdecznie zapraszał Węgrów do odwiedzenia miasta Przemyśl, zwłaszcza na odsłonięcie polsko-węgierskiego pomnika: figur żołnierza  ułana Beliniaka oraz węgierskiego huzara.
Podczas pobytu doszło również do spotkania i rozmów z panią Konsul Generalną Republiki Węgierskiej z Krakowa – dr Adrienne Körmendy oraz  przedstawicielem miasta Eger – panią Wiceburmistrz Ildikó Adler Martonné. Rozmawiano m.in. o planowanym upamiętnieniu polsko-węgierskim i o roli miasta Eger we współtworzeniu tej uroczystości.

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 27-06-2016 14:04
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 27-06-2016 15:05