Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koncert noworoczny "Rodzino Święta przykładem nam służ"

 Tak właśnie brzmiało przesłanie kolejnego koncertu noworocznego zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Wzrastanie”, który odbył się 21 stycznia 2007r. Podobnie jak w poprzednich latach został on zaprezentowany w scenerii Zamku Kazimierzowskiego. Dedykowany był dobroczyńcom Stowarzyszenia, mieszkańcom miasta i wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenie.  W tym roku program współtworzyli; oprócz grupy wychowanków świetlicy w Przemyślu; Dziecięcy Zespół Ludowy „Rokiecianka” z Woli Rokietnickiej oraz grupa młodzieżowa z bratniej świetlicy z Radymna. Bardzo cieszyła liczna frekwencja – ważna była także obecność znakomitych gości takich jak: ks. Biskup Marian Rojek, Kurator Oświaty w Rzeszowie Maciej Karasiński, Zastępca Prezydenta Miasta Wiesław Jurkiewicz, Sekretarz Miasta Henryka Kaszycka – Paniw, Radni Rady Miejskiej.
 Przez myśl przewodnią „Rodzino święta przykładem nam służ” podkreślona została wartość rodziny w życiu człowieka, a szczególnie w życiu dziecka. Zaznaczone to zostało przez finałową piosenkę sakrosongową, z której zaczerpnięte zostało też motto koncertu.
 Na spektakl „Wzrastania” składały się elementy typowych jasełek, śpiew pastorałek - w tym także w j. angielskim - i tańce, które były czymś nowym. Koncert był bowiem zwieńczeniem programu realizowanego w świetlicach w Przemyślu i Radymnie „Wyrównywania szans edukacyjnych” finansowanego ze środków rządowych za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz bezpośrednio z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Fundusze te umożliwiły min. zakup kostiumów, rekwizytów, a także wcześniejsze zorganizowanie warsztatów tanecznych, muzycznych i językowych. 

Po widowisku - zarówno do dzieci, jak też wspaniałej widowni - ciepłe słowa skierowali: ks. Biskup, Kurator Oświaty oraz Zastępca Prezydenta Miasta. Pracujący nad przygotowaniem grupy ze „Wzrastania”; P. Aneta Dubiel - Krzepa, P. Monika Wątróbska i P. Piotr Misiński otrzymali przekazane przez Prezydenta Miasta Roberta Chomę dyplomy wyrażające uznanie dla ich zaangażowania i trudu włożonego w edukację teatralno – muzyczną podopiecznych.

     W imieniu Zarządu Stowarzyszenia bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom koncertu (zarówno odbiorcom jak i wykonawcom) za ich udział w pomnażaniu dóbr duchowych na rzecz innych.


Alicja Sabatowska

 

 


dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGKoncert noworoczny (101,13KB)

JPGKoncert noworoczny (98,84KB)

JPGKoncert noworoczny (100,86KB)