9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Spotkanie informacyjne w przemyskim PARR.

5 czerwca 2016 r. w siedzibie Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe pt. „Własna firma - możliwości wsparcia ze środków Unii Europejskiej osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, zamieszkałych w Przemyślu i powiecie przemyskim”. Spotkanie skierowane było do osób zamierzających założyć własną działalność gospodarczą.

Po przywitaniu gości przez Prezesa PARR S.A., Kamila Niklewicza, głos zabrali prelegenci.

Pan Maciej Karasiński, Wicedyrektor WUP ds. Europejskiego Funduszu Społecznego nakreślił jakie działania w zakresie wsparcia osób zamierzających założyć własną działalność gospodarczą prowadzi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Następnie o instrumentach wspierających przedsiębiorczość, skierowanych do osób pozostających bez pracy zaplanowanych w ramach RPO WP 2014-2020 oraz w ramach PO POWER 2014-2020 opowiedział przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Pan Daniel Rzucidło. Z kolei przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu, Pani Monika Celarek, omówiła instrumenty wspierające rozwój przedsiębiorczości dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu, a o projektach finansowanych ze środków UE, mających na celu rozwój przedsiębiorczości realizowanych na terenie miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego opowiedziała Pani Beata Gałęza, przedstawiciel Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Przemyślu.

 

 

Na zakończenie spotkania głos zabrali przedstawiciele PARR S.A., Edyta Awiorko, która opowiedziała o doświadczeniu PARR S.A. w realizacji projektów finansowanych ze środków UE wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz Marcin Amarowicz, który przedstawił ofertę PARR S.A. skierowaną do osób planujących założyć działalność gospodarczą.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 21-06-2016 15:59
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 21-06-2016 16:01