9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

"Zmierzch dekady Gierka. Polska południowo-wschodnia 1975-1980"

Przemyska Biblioteka Publiczna oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie zapraszają na prezentację książki Dariusza Iwaneczko "Zmierzch dekady Gierka. Polska południowo-wschodnia 1975-1980"24 czerwca 2016 r., godz. 17.30 ul. Grodzka 8, Czytelnia Główna

Pionierska ze względu na podjętą tematykę i głębię analiz książka ukazuje lokalny wymiar schyłkowego okresu rządów Edwarda Gierka na przykładzie czterech województw Polski połu­dniowo-wschodniej , ale w ścisłym powiązaniu z głównym nurtem wydarzeń w PRL. Ramy chronologiczne opracowania wyznaczają reforma administracyjna z 1975 r. i letnie strajki 1980 r., których skutkiem było ustąpienie Gierka z funkcji pierwszego sekretarza KC PZPR. Opis procesów w lokalnych ośrodkach wła­dzy uzupełnia charakterystyka interakcji obozu rządzącego z kręgami opozycyjnymi, postaw Kościoła i dynamiki zmian nastrojów społecznych. Końcowe sekwencje monografii obrazują konfrontację mających odmienne cele i oczekiwania podmiotów - komunistycznego establishmentu i rosnącego w siłę środo­wiska sprzeciwu społecznego. Konsekwencją tego konfliktu było powstanie pierwszej w PRL niezależnej organizacji związko­wej, która w istocie miała charakter kontestującego dotych­czasowy porządek masowego ruchu społecznego.

Zaproszenie Zmierzch awers.jpeg

Opublikował:  | Data publikacji: 21-06-2016 12:27