Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik Honorowym Obywatelem Miasta Przemyśla.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu jednomyślnie przegłosowany został projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi Przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski, Metropolicie Przemyskiemu. Projekt uchwały został opracowany pod koniec ubiegłej kadencji Rady Miejskiej z inicjatywy Stanisława Radyka ówczesnego Przewodniczącego Rady i Roberta Chomy Prezydenta Miasta Przemyśla.

 W treści uchwały czytamy:

„W uznaniu zasług w trakcie wieloletniej posługi kapłańskiej oraz za szczególne oddanie sprawom Kościoła w Polsce, Archidiecezji Przemyskiej, a także Miasta Przemyśla - Rada Miejska w Przemyślu nadaje Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Metropolicie Przemyskiemu Józefowi Michalikowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla. Ustanowiony 17 kwietnia 1993 roku Metropolitą Przemyskim obrządku łacińskiego Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup pełnił przez 10 lat ważne funkcje w Konferencji Episkopatu Polski i, w dykasteriach rzymskich, zajmując wielokrotnie stanowisko w istotnych kwestiach społecznych i religijnych, zawsze broniąc prawa naturalnego oraz godności osoby ludzkiej, jako źródła prawa stanowionego zarówno w wymiarze prawodawstwa europejskiego, jak i krajowego.

Rada Miejska w Przemyślu wyraża głęboki szacunek i wdzięczność wielkiemu społecznikowi i patriocie, za całokształt duszpasterskiej pracy dla dobra Kościoła Powszechnego i Partykularnego oraz Rzeczypospolitej Polskiej. Nadając tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla Radni Rady Miejskiej pragną podkreślić szczególne zaangażowanie Jego Ekscelencji w życie społeczności lokalnej.”


     Podczas obrad sesji w imieniu Jego Ekscelencji wyrazy wdzięczności za nadanie tytułu wyraził Bartosz Rajnowski Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Wręczenie aktu nadania Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla nastąpi podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu.Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował(a):  Data publikacji: 29-01-2007 11:50 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-06-2009 11:38

Na skróty