31 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wakacje 2016

Informujemy, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wakacje 2016.

Wyniki konkursu dostępne są:

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- na stronie internetowej urzędu www.przemysl.pl,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Rynek 1.

W przypadku przyznania dotacji wnioskodawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego wyników konkursu, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy:
- oświadczenie o przyjęciu dotacji,
- zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania, stanowiące załączniki do umowy (przed podpisaniem umowy powinny one być zaktualizowane stosownie do przyznanej dotacji, prawidłowo wypełnione i zgodne ze złożoną ofertą),
- potwierdzenie aktualnych danych organizacji zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy.

Nieprzedłożenie w terminie ww. dokumentów skutkować będzie nieotrzymaniem dotacji.

PDFRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wakacje 2016..pdf
 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 17-06-2016 11:53
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 17-06-2016 11:58