7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbyła się Konferencja „Perspektywy współpracy przedsiębiorstw i szkół zawodowych regionu przemyskiego”

9 czerwca  br. w  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu  odbyła się konferencja  pt. „Perspektywy współpracy przedsiębiorstw  i szkół zawodowych regionu przemyskiego”,  a jej organizatorami były dwie szkoły: Zespół Szkół  Usługowo Hotelarskich
i Gastronomicznych  a także  wymienione wyżej  Centrum Nr 1.

rybak1.jpeg

W spotkaniu uczestniczyli  przedstawiciele  firm i przedsiębiorstw z regionu przemyskiego oraz przemyskich szkół  zawodowych. Swoją  obecność zaznaczyli również  przedstawiciele   Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Rzeszowie, Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Cechu Rzemiosł Różnych  oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej  w Przemyślu. Na roboczym spotkaniu omówiono   dotychczasową współpracę w zakresie praktycznej nauki zawodu na terenie  szkoły oraz  praktyk zawodowych, zajęć praktycznych odbywających się u pracodawców.  Omawiano również zagadnienia  procedur egzaminów zawodowych oraz poziomu kompetencji  absolwentów 
do podjęcia pracy zawodowej po ukończeniu szkoły.  Termin konferencji nie był przypadkowy,  ponieważ  wiąże się  on ze zmianami przygotowywanymi przez  Ministerstwo Edukacji Narodowej.  Od kilku miesięcy trwają konsultacje   na temat dostosowania  szkolnictwa zawodowego  do  zmieniających się wymogów runku pracy. 24 czerwca  br. MEN zapowiedziało ogłoszenie  propozycji  dotyczących  rozwiązań wzorowanych na kształceniu  dualnym jakie prowadzone jest w Niemczech. Zmiany w systemie edukacji zawodowej  mają  na celu  prowadzenie kształcenia zawodowego we ścisłej współpracy z firmami  w taki sposób, aby absolwenci   byli  lepiej  niż dotychczas przygotowani  do podjęcia pracy zawodowej.

Rybak.jpeg

Efektem konferencji były również wystąpienia zaproszonych gości, a także dyskusja panelowa pomiędzy uczestnikami spotkania.

Na  koniec zadeklarowano  regularne kontakty  robocze w grupach branżowych  w celu  wspólnego opracowania uwag do programów nauczania, realizacji praktyk zawodowych i zajęć praktycznych na terenie przedsiębiorstw oraz udział u pracodawców przy prowadzeniu egzaminów zawodowych podczas kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ)  i  kursów  umiejętności zawodowych (KUZ). Podczas konferencji zaproponowano  wspólne przygotowanie konkursów dla najlepszych absolwentów, w których jedną z nagród będą oferty pracy w firmach regionu przemyskiego.  

Opublikował: Rafał Porada | Data publikacji: 14-06-2016 08:55