5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ

    W grudniu 2006r. funkcjonariusze Straży Miejskiej interweniowali 1849 razy. W ogólnej liczbie interwencji nałożono 144 mandaty na łączną kwotę 13 800 zł, pouczono 651 osób, do rozstrzygnięcia przez Sąd Grodzki skierowano 40 wniosków. Pozostałe interwencje (w liczbie 1014) dotyczyły także: legitymowania (616), postępowań z osobami będącymi pod wpływem alkoholu (91), działań profilaktycznych (87).

     Ponadto Straż Miejska przekazała 51 spraw leżących w kompetencji innych służb, między innymi do: Zarządu Dróg Miejskich, Służby Drogowej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, PGK, MZK, ADM-u. W grudniu najwięcej mandatów nałożono za wykroczenia przeciwko: zdrowiu, porządkowi i spokojowi publicznemu.
    Podobnie jak w miesiącach ubiegłych funkcjonariusze zabezpieczali imprezy organizowane na terenie Miasta Przemyśla. W omawianym okresie przeprowadzono 5 wspólnych służb z funkcjonariuszami Policji.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta


×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl