23 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ćwiczenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 9.06.2016 zostało przeprowadzone kompleksowe ćwiczenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  nt.: „Zgranie miejskiego systemu kierowania oraz jego ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zagrożenia powodziowego na terenie miasta Przemyśla:

- Gra decyzyjna Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

- Praktyczne zgrywające - zabezpieczenie workami z piaskiem i zaporą przeciwpowodziową odcinka brzegu rz. San przy ul. Sanowej w Przemyślu.

Celem ćwiczenia było:

1)   doskonalenie współdziałania Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, przeciwpowodziowych formacji sił obrony cywilnej Zakładu Robót Drogowych
i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz organów i sił działających na terenie miasta Przemyśla.

2)   wypracowanie jednolitych zasad obiegu informacji wśród organów decyzyjnych
i sposobów alarmowania ludności o zagrożeniach,

3)   sprawdzenia stopnia przygotowania sił obrony cywilnej do wsparcia działań ratowniczych profesjonalnych służb.

Udział w ćwiczeniu wzięli:

1)      Komenda Miejska Policji w Przemyślu,

2)      Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu,

3)      Straż Miejska w Przemyślu,

4)      Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu,

5)      Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Przemyślu,

6)      Zakład Robót Drogowych w Przemyślu,

7)      Wydział Spraw Społecznych w/m,

8)      Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego Straży Miejskiej w Przemyślu.

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 10-06-2016 09:49