13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nasze szkoły ponadgimnazjalne są coraz lepsze w przedmiotach ścisłych.

31 maja 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie ogłoszono wyniki Rankingu Szkół STEM Perspektywy 2016 na najlepsze licea i technika w Polsce. W gronie tego drugiego rodzaju szkół w 2016 roku bardzo wysoką, 18 pozycję zajęło Technikum Nr IV w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących. Dobre, 130 miejsce, ujętych w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych, zajęło I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego.

Od wielu lat miesięcznik edukacyjny „Perspektywy” publikuje bardzo cenione rankingi szkół ponadgimnazjalnych, szkół wyższych oraz kierunków studiów i programów MBA. W ubiegłym roku do tej rodziny dołączył ranking Liceów i Techników STEM.

STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) to te obszary kształcenia, przez które wiedzie najkrótsza droga do kariery w nauce i technice i jak stwierdzają inicjatorzy rankingu - bez dobrej edukacji w zakresie STEM nie ma innowacyjności, rozwoju i dobrobytu. Celem Rankingu Liceów i Techników STEM jest budzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka – a następnie inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych.

Ranking wskazuje licea i technika, które najlepiej przygotowują kandydatów na takie właśnie studia i mogą być inspirującym przykładem dla innych. Inicjatorzy rankingu są przekonani, że stanie się on rekomendacją zarówno dla kandydatów do szkół zainteresowanych naukami ścisłymi i technicznymi, jak i dla wiodących uczelni, ceniących absolwentów szkół ponadgimnazjalnych najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych.

Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom rankingu odbywa się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie podczas konferencji „Lean in STEM” poświęconej promowaniu kariery w obszarze STEM. Uczestnicy konferencji – to przedstawiciele uczelni i przemysłu, dyrektorzy liceów i techników, młodzi naukowcy i goście zagraniczni. Partnerami konferencji są Ministerstwo Cyfryzacji, Centrum Nauki Kopernik, Research in Germany oraz takie firmy jak Intel, Siemens, Cisco, Cemex, Roche, Boston Consulting Group, IGT i Schneider Electric.

Metologia i pełny ranking są dostępne na stronie internetowej Perspektyw

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 03-06-2016 15:10
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 03-06-2016 15:16