14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Do końca sierpnia zinwentaryzowane zostaną źródła ciepła na terenie Przemyśla

Przemyśl w ramach umowy na dofinansowanie zawartej  z WFOŚiGW w Rzeszowie realizuje program pn. „Ograniczenie niskiej emisji oraz wzrost efektywności energetycznej w obiektach na terenie miasta Przemyśla“. W związku z tym w porozumieniu i na podstawie umowy z firmą ATMOTERM S. A. w Opolu rozpoczyna się inwentaryzacja źródeł energii w formie badań ankietowych, dzięki którym zostaną zebrane informacje o źródłach zanieczyszczeń powietrza oraz dane dotyczące zużycia paliw, możliwe jest także wypełnienie ankiety on-line. Ankietyzacja potrwa do 31 sierpnia br.

Ankieterzy, którzy zapukają do Państwa domów będą wyposażeni w imienny identyfikator ze zdjęciem oraz upoważnienie podpisane przez Prezydenta Miasta Przemyśla.
Ankiety on-line można wypełnić na stronie: ankieta-przemysl.atmoterm.pl Wersję papierową ankiety będzie można składać również osobiście w Urzędzie Miasta Przemyśla, ul. Matejki 1.

Kampanię promocyjną programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Przemyśla prowadzi Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Więcej informacji na stronie kampanii http://niska-emisja.pl/

niska_emisja_baner.jpeg

CZYM JEST NISKA EMISJA?

Niska emisja jest to emisja do powietrza szkodliwych pyłów i gazów związana głównie z działalnością człowieka. Źródłem niskiej emisji są procesy spalania paliw, przede wszystkim węgla (także odpadów) w domowych piecach lub kotłach oraz małych, lokalnych kotłowniach, którym towarzyszy emisja wielu zanieczyszczeń, m.in. pyłów, tlenków azotu, dwutlenku siarki, dwutlenku węgla, tlenku węgla, metali ciężkich, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (np. benzo(a)pirenu). Niską emisję powodują niesprawne urządzenia grzewcze, spalanie w piecach złej jakości paliw oraz odpadów, zły stan techniczny instalacji kotłowych oraz transport komunikacyjny.

NISKA EMISJA - ZAGROŻENIA

Efekty nadmiernej niskiej emisji są najbardziej odczuwalne w okresie zimowym, w pełni sezonu grzewczego. Tworzenie się zastoisk zimnego powietrza, częste inwersje temperatury, cisze atmosferyczne i słabe wiatry połączone z zabudową miejską oraz położeniem geograficznym miasta powodują niekorzystne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

Wśród zanieczyszczeń emitowanych ze spalania paliw stałych do szczególnie niebezpiecznych zaliczane są pyły. Cząstki pyłów o średnicy do 10 mikrometrów (tzw. pyły zawieszone) zawierają metale ciężkie, a na swojej powierzchni absorbują wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, dioksyny i furany. Wyróżnia się dwie podstawowe frakcje pyłu zawieszonego: PM10 (mieszanka cząstek o średnicach mniejszych niż 10 mikrometrów) i PM2,5 (mieszanka cząstek o średnicach mniejszych niż 2,5 mikrometra).

JAK OGRANICZAĆ NISKĄ EMISJĘ?

Ograniczenie niskiej emisji można osiągnąć poprzez likwidację indywidualnego źródła ciepła i podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, wymianę kotła centralnego ogrzewania i instalacji centralnego ogrzewania (np. na kocioł gazowy, olejowy, na biomasę, kotły na ekogroszek, kotły inwektorowe), docieplenie ścian budynku, wymianę okien oraz zastosowanie alternatywnych źródeł ciepła.

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 03-06-2016 14:11
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 03-06-2016 14:11