10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Samorządowcy apelują o prawdziwy dialog w temacie oświaty.

Chcemy wspólnie wypracować projekt zmian prawa oświatowego i systemu finansowania zadań edukacyjnych, aby przybliżyć Polskę do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest dobra szkoła – postulowali przedstawiciele środowiska samorządowego podczas Ogólnopolskiej Samorządowej Debaty Oświatowej z udziałem minister edukacji narodowej pani Anny Zalewskiej.

600 przedstawicieli z 400 jednostek samorządu terytorialnego pod egidą 6 ogólnopolskich organizacji samorządowych, tworzących stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego debatowało 2 czerwca br. o jakości polskiej oświaty. W trakcie spotkania wypracowano wspólne stanowisko środowiska samorządowego w sprawie realizacji i finansowania zadań oświatowych przez samorządy, które przekazane zostało minister edukacji narodowej.

„My, samorządowcy nie chcielibyśmy ciągle mówić o pieniądzach, zadania edukacyjne traktujemy szczególnie. Myślimy o dobrych programach oświatowych, aby wychowywać dobrych Polaków, ale musimy skupić się na sfinansowaniu warunków, w których ten proces będzie przebiegał” - postulował Marek Olszewski, współprzewodniczący zespołu ds. edukacji, kultury i sportu Komisji Wspólnej Rządu  i Samorządu Terytorialnego.

„Może państwa zaskoczę, ale się z państwem zgodzę”- powiedziała Anna Zalewska minister edukacji narodowej po wysłuchaniu szeregu postulatów wypracowanych przez środowisko samorządowe. „Minister edukacji musi zadbać o cały system edukacji, pilnować każdego elementu - począwszy od dziecka, przez nauczycieli po finansowanie. Najważniejsza jest systematyczna, długotrwała i zabezpieczająca interesy wszystkich podmiotów polityka, którą wraz z premierem Morawieckim zaprezentujemy 24 czerwca w Wałbrzychu” - kontynuowała minister Zalewska.

„Bez samorządów nie da się zrealizować celów polityki oświatowej. Żaden minister edukacji nie osiągnie sukcesu bez współpracy z samorządem” – stwierdziła Ewa Dumkiewicz-Sprawka, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania UM w Lublinie.

 

 

Samorządowcy obradowali w 3 zespołach problemowych skupionych wokół tematów finansowania edukacji gminnej (przedszkolnej, podstawowej, gimnazjalnej), kształcenia ogólnego, szkolnictwa zawodowego oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli (wynagrodzenia nauczycieli, pensum, powiązanie z przepisami Karty Nauczyciela).

W wypracowanym stanowisku samorządowcy postulują, aby w systemie finansowania uwzględnić faktyczne koszty funkcjonowania oświaty, w tym wielkości oddziałów, a także zapewnić odpowiednie finansowanie nowych zadań oświatowych w formie wzrostu dochodów własnych albo subwencji, a nie dotacji. Podkreślają także potrzebę pilnej nowelizacji Karty Nauczyciela, jako elementu przystającego do współczesnych wyzwań rozwojowych oraz możliwości finansowych państwa (motywowanie nauczycieli, pensum dydaktyczne, system kształcenia nauczycieli). Wskazują też, że pochopna likwidacja gimnazjów nie rozwiąże problemu jakości kształcenia ogólnego, natomiast spowoduje zmarnowanie dorobku ostatnich lat i nowe koszty na kilka następnych. Problemem nie jest bowiem ustrój szkolny, lecz programy nauczania („ważne jest, kiedy, jak i czego, a nie gdzie uczymy”).

W debacie podnoszono również postulaty: wprowadzenia profesjonalnego doradztwa zawodowego dla uczniów podejmujących ścieżkę kształcenia zawodowego na jak najwcześniejszych etapach, promocji kształcenia zawodowego oraz radykalnej zmiany systemu doskonalenia nauczycieli prowadzących teoretyczne i praktyczne zajęcia zawodowe.

Podczas spotkania obecni byli m.in. Rafał Grupiński, przewodniczący sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży, Krystyna Szumilas była minister edukacji narodowej, wiceprzewodnicząca sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży, Krzysztof Baczyński, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W debacie udział wzięli: Anna Zalewska - minister edukacji narodowej, Wojciech Kaczmarczyk - sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego, Ewa Dumkiewicz-Sprawka - Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania UM w Lublinie, Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego, Mariusz Tobor - ekspert finansów samorządowych z firmy VULCAN, prof. Antoni Jeżowski z Instytutu Badań w Oświacie, Alina Bałdyga-Kozińska - przedstawicielka szkół społecznych, Wojciech Starzyński – przedstawiciel rodziców. Debatę poprowadził Tomasz Krzyżak - dziennikarz Rzeczpospolitej.

Stanowisko Ogólnopolskiej Samorządowej Debaty Oświatowej

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 03-06-2016 11:56