9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbyła się Konferencja „Ciepło Systemowe dla Przemyśla”

We wtorek 31 maja b.r. w przemyskiej restauracji „Na Górce” odbyła się Konferencja pn. „Ciepło Systemowe dla Przemyśla” organizowana przez Prezydenta Miasta Przemyśla, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu spółka z o.o. oraz firmę THERMIC Jędrzej Cierkosz. http://thermic.pl/

DSC_0017.jpeg

Oprócz przedstawicieli MPEC, w Konferencji wzięło udział ok. 30 osób, m.in. Beata Kot – Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Grzegorz Hayder – Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla, Grzegorz Topolewicz – Kierownik Oddziału wyboru projektów w zakresie czystej energii Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Joanna Balawender-Wcisło – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Przemyśla, naczelnicy wydziałów i przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Przemyślu, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie oraz przedstawiciele firm developerskich, spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy i administratorzy nieruchomości oraz architekci i projektanci, świadczący swoje usługi na przemyskim rynku.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Grzegorz Hayder – Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla, witając wszystkich przybyłych uczestników oraz kierując do nich „kilka ciepłych słów”. Następnie Prezes Zarządu MPEC Kazimierz Stec przedstawił najważniejsze informacje o Spółce, jej dotychczasowej działalności na przemyskim rynku ciepła, etapy rozwoju systemu ciepłowniczego, wprowadzanych aktualnie rozwiązaniach oraz propozycje współpracy w zakresie eksploatacji wewnętrznych instalacji odbiorczych, skierowane głównie do administratorów i zarządców nieruchomości. Następnie Jerzy Węgrzyn z Urzędu Miejskiego w Przemyślu zaprezentował najważniejsze informacje dotyczące „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Przemyśla”, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów oraz harmonogramu jego wdrażania i związanych z tym planowanych inwestycji. Po Jerzym Węgrzynie głos zabrała Beata Kot, która w kilku słowach zapewniła o swoim wsparciu wszelkich działań zmierzających do zmiany sposobów ogrzewani przemyskich budynków, a co za tym idzie ograniczenia emisji szkodliwych substancji, które szkodzą nie tylko ludziom ale i zabytkowym obiektom, które ma pod swoją pieczą Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Po krótkiej przerwie, Kinga Kramarczyk z MPEC Przemyśl przedstawiła referat dotyczący ciepłej wody użytkowej uzyskiwanej z Ciepła Systemowego, możliwości technicznych zmiany powszechnych w przemyskim budownictwie mieszkaniowym systemów przygotowania ciepłej wody w oparciu o podgrzewacze gazowe na bezpieczną ciepłą wodę przygotowywaną przez MPEC oraz zachęcające przykłady spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych z innych miast Polski, prowadzących tego typu programy już od wielu lat.

Z tematyką referatu przedstawianego przez Kingę Kramarczyk korespondowała kolejna prezentacja Jędrzeja Cierkosza  z firmy THERMIC, który przedstawił zasadę działania i zalety indywidualnych mieszkaniowych stacji cieplnych, umożliwiających ogrzewanie i przygotowywanie ciepłej wody użytkowej dla poszczególnych lokali oraz dokładne opomiarowanie zużytej do tego celu energii.

DSC_0019.jpeg

Następnie kolejny przedstawiciel naszej Spółki – Sławomir Płoszaj przedstawił plany rozwoju przemyskiego systemu ciepłowniczego na lata 2016 -2021, z uwzględnieniem konkretnych obszarów, które w ramach realizacji wspomnianych planów rozwojowych mogą zostać uciepłownione. Kilkuletni horyzont czasowy pozwoli natomiast potencjalnym odbiorcom przeanalizować rysujące się możliwości zmiany sposobu ogrzewania i ewentualnie przygotować się do takiej inwestycji.

W kolejnej, nie mniej interesującej prezentacji, Ewelina Kloc z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie przedstawiła m.in. potencjalne możliwości uzyskania dofinansowania ze środków EFRR-RPO (2014-2020) „czystych” sposobów ogrzewania w ramach działania 3.3 – Poprawa Jakości Powietrza. Na koniec głos zabrał Grzegorz Topolewicz, który w dyskusji z uczestnikami Konferencji wyjaśniał zawiłości merytoryczne i proceduralne dotyczące naboru wniosków, sposobów i kryteriów ich oceny oraz możliwości otrzymania dofinansowania na poszczególne projekty związane ze zmianą źródła ciepła dla budynków.

Dalsza część dyskusji i wymiany doświadczeń odbyła się już przy wspólnym obiedzie.

Opublikował: Rafał Porada | Data publikacji: 01-06-2016 12:34