13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

II Przemyskie Forum Przedsiębiorczości Społecznej w PWSW

31 maja 2016 w Auli PWSW w Przemyślu odbyło się II Przemyskie Forum Przedsiębiorczości Społeczne. Organizatorem wydarzenia był Instytut Nauk Społecznych PWSW w Przemyślu, a honorowym patronatem objęli je: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Przemyski, Prezydent Miasta Przemyśla oraz Rektor PWSW w Przemyślu.

W trakcie forum głos zabrali: Jerzy Jęczmienionka z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Maciej Karasiński, Wicedyrektor WUP ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Mariusz Andrukiewicz z Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem" z Cieszyna, Wiesław Kapel z Urzędu Gminy Lubaczów, Wiesław Marchel z Caritas Archidiecezji Przemyskiej - Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Robert Radwan z Podkarpackiej Agencji Konsultingowo-Doradczej, a także Zbigniew Hanas z Regionalnego Klastra Ekonomii Społecznej i Innowacji. Zabierający również głos Zastępca Prezydenta Janusz Hamryszczak w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że ekonomia społeczna to domena społeczeństwa obywatelskiego, uzupełnienie, a wręcz wypełnienie ekonomii wolnorynkowej. To forma integracji społecznej, bardzo często dotycząca osób wykluczonych i zmarginalizowanych, dająca perspektywę aktywnego życia, szacunku i sprawiedliwego traktowania ze strony społeczeństwa. Miasto Przemyśl, podobnie jak inne samorządy “uczy” się tworzyć i wspierać relacje z podmiotami ekonomii społecznej. Poczyniono chociażby w tym zakresie zmiany w polityce czynszowej dotyczącej spółdzielni socjalnych, ale mamy świadomość że to dopiero początek niezbędnych działań. Dziękując za organizację dzisiejszego II forum przedsiębiorczości społecznej, mamy nadzieję że będzie to stały element kalendarza konferencyjnego PWSW w Przemyślu. Uczelni która mogłaby być miejscem praktycznego wdrażania do przedsiębiorczości społecznej  zarówno dla potencjalnych podmiotów ekonomii społecznej jak i jednostek samorządu terytorialnego.


 

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 01-06-2016 10:27