9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

II Przemyskie Forum Przedsiębiorczości Społecznej w przemyskiej uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska - Instytut Nauk Społecznych zaprasza na II Przemyskie Forum Przedsiębiorczości Społecznej, które odbędzie się 31 maja br. w Auli PWSW w Przemyślu.

Forum będzie okazją do promowania i upowszechniania najnowszej wiedzy na temat ekonomii społecznej, jak również do ukazania sukcesów działających w regionie przedsiębiorstw społecznych. Forum jest adresowane do środowisk samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców i ma na celu przedstawienie istniejących obecnie możliwości uruchamiania potencjału tkwiącego w Polsce Lokalnej, Polsce Powiatowej, rozwoju lokalnego dzięki wykorzystaniu instrumentów ekonomii społecznej oraz krajowych i unijnych środków finansowych przeznaczonych na ten cel w obecnej perspektywie finansowej UE.
 

Forum_PWSW.jpeg

Miejsce: Kolegium Wschodnie - Aula PWSW w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 4

Program Forum

9.30-10.00 - Rejestracja uczestników

10.00 -10.20 - Powitanie  Gości i Uczestników Forum
Krzysztof Knapik, Rektor PWSW w Przemyślu
Sławomir Solecki, INS PWSW w Przemyślu

10.20 -10.40
Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej - możliwości i wyzwania
Jerzy Jęczmienionka,  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

10.40 – 11.00
Od tradycyjnego NGO do przedsiębiorstwa społecznego. Studium przypadku na przykładzie Stowarzyszenia i Fundacji „Być Razem” w Cieszynie
Mariusz Andrukiewicz, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”

11.10 – 11.30
Wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej w kreowaniu rozwoju gminy
Wiesław Kapel, Wójt Gminy Lubaczów

11.30 – 11.50
Rola  i zadania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w latach 2016-2020
Wiesław Marchel, Caritas Archidiecezji Przemyskiej - Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Robert Radwan, Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza

11.50  – 12.10
Ekonomia społeczna odpowiedzią na nowe wyzwania Polski i UE - potencjał rozwojowy JST działających w przestrzeni podmiotów ekonomii społecznej
Zbigniew Hanas, Regionalny Klaster Przedsiębiorczości Społecznej i Innowacji

12.10 – 12.30
Potencjał sektora ekonomii społecznej wobec niedoskonałości podkarpackiego rynku pracy. Szanse i zagrożenia długookresowego wzrostu
Sławomir Solecki,  INS PWSW w Przemyślu

12.30 - 12.50 - przerwa kawowa

12.50 - 13.30 - PANEL DYSKUSYJNY Z UDZIAŁEM ZAPROSZONYCH GOŚCI
Jak uczynić z ekonomii społecznej  skuteczny instrument rozwoju lokalnego?

13.30 – 13.45
Podsumowanie i zakończenie  Forum

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 30-05-2016 11:32