-2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Sprawozdanie z realizacji ogólnopolskiego projektu "Zoom na rady seniorów. Uniwersytet Obywatelski"

Przemyska Rada Seniorów wspólnie z lokalnym samorządem w roku 2015 została zakwalifikowana do udziału w ogólnopolskim projekcie „Zoom na rady seniorów. Uniwersytet Obywatelski”. Wygrała bowiem konkurs, zajmując miejsce w najlepszej  dziesiątce  Rad z pośród 30 zgłoszonych w Polsce, które  będą pracować w  ww. projekcie.  Przemyscy radni seniorzy złożyli wniosek, w którym szczegółowo opisali główne obszary do współpracy z władzami lokalnymi w zakresie polityki senioralnej; obszary te powinny zostać zrealizowane w ramach partnerstwa w trakcie trwania projektu. 

Projekt "Zoom na rady seniorów. Uniwersytet Obywatelski", zorganizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", tworzy przyjazne i twórcze warunki do opracowania planów działania rad seniorów i ich realizacji poprzez warsztaty, wizyty studyjne, indywidualne wsparcie ekspertów. Jego celem było wypracowanie modelu współpracy rad i samorządów opartego o realnych wpływ osób starszych na lokalne polityki. 

Pierwszym z zaplanowanych zadań w ramach wspomnianego projektu było przeprowadzenie warsztatu diagnozującego, mającego na celu doprecyzowanie obszarów współpracy oraz wybranie konkretnego zagadnienia do dalszych prac. Warsztat odbył się w dniu 14 lipca 2015 r. w Przemyślu. Uczestniczyli członkowie Przemyskiej Rady Seniorów oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Warsztat prowadziła Katarzyna Łęgowska, przedstawicielka Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Adam Kadenaci z Sieci Latających Socjologów.  

Następnie przedstawiciele Przemyskiej Rady Seniorów wraz z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych uczestniczyli w trzech dwudniowych zjazdach w Warszawie w dniach 24-25 września, 22-23 października i 2-4 grudnia 2015 r. Bogactwo i różnorodność zagadnień poruszanych podczas zjazdu sprawiły, że otrzymaliśmy wręcz gotowy materiał na kolejne lata pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta.   

Z kolei w dniu 26.01.2016 r. w Przemyślu wzięliśmy udział w warsztacie bezpośrednio przygotowującym do badania mieszkańców miasta, który poprowadziła socjolog Katarzyna Chajbos.  

Samo badanie w formie wywiadu pogłębionego wśród starszych mieszkańców miasta przeprowadzili radni seniorzy w miesiącu lutym br. Łącznie przeprowadzono 72 wywiady.  

W jego wyniku został opracowany szczegółowy raport podsumowujący badanie, który prezentujemy w załączeniu. 

W tym miejscu Przemyska Rada Seniorów pragnie podziękować Towarzystwu Inicjatyw Twórczych „ę”, władzom miasta Przemyśla oraz wszystkim osobom, które wspomogły nas w projekcie, a przede wszystkim mieszkańcom Przemyśla, którzy otworzyli przed nami swoje drzwi.   

 

PDFRaport z badań wśród seniorów w Przemyślu.pdf (1,24MB)

 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 25-05-2016 21:37
Modyfikował: Robert Gawlik | Data modyfikacji: 31-10-2016 08:34