10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Inauguracyjne posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

W dniu 18 maja 2016 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. Spotkanie otworzył Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, który przywitał wszystkich zebranych. W słowie wprowadzenia podkreślił znaczenie funkcjonowania Rady dla rozwoju miasta oraz pogratulował wszystkim wyboru. Pan Prezydent przypomniał także swój udział w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego - organu opiniodawczo-doradczego ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego - trzech kolejnych kadencji.
Następnie zebrani odebrali z rąk Prezydenta Miasta zaświadczenia o powołaniu na członka Rady.
Podczas posiedzenia członkowie Rady wybrali ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
Przewodniczącą została Pani Renata Stefaniak, reprezentująca Fundację Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju "Perła Galicji"; wiceprzewodniczącą – Pani Krystyna Makara, reprezentująca Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, natomiast sekretarzem została Pani Agata Grochoła, reprezentująca Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu.
Ponadto uczestnicy wybrali przedstawiciela Rady do zespołu ds. inicjatywy lokalnej, którym została Pani Helena Warda, reprezentująca Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Przemyślu.

 

PDF   Zarządzenie Nr 141/2016 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji (365,88KB)

PDFProtokół z inauguracyjnego posiedzenia MRDPP III kadencji w dniu 18.05.2016 r..pdf (2,03MB)
 

 

 

 

 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 19-05-2016 10:42
Modyfikował: Robert Gawlik | Data modyfikacji: 16-06-2016 15:24