9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezentacja kolejnych obniżek dla mieszkańców podczas konferencji Prezydenta

Prezydent Miasta Robert Choma, Przewodnicząca Rady Miejskiej Lucyna Podhalicz i inni przedstawiciele koalicji działającej w przemyskim samorządzie rozmawiali 16 maja z dziennikarzami o kolejnych działaniach przemyskiego samorządu na rzecz mieszkańców miasta. Zaprezentowane zostały zarówno już przegłosowane przez Radę Miejską, a wchodzące niedługo w życie decyzje, jak i nowe pomysły ulg.

Wprowadzone już zmiany, to podjęta na kwietniowym posiedzeniu Rady uchwała o częściowym zwolnieniu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pomyślana jako ulga dla rodzin wielodzietnych, korzystających z Karty Wielkiej Rodziny. Pozwala ona na skorzystanie z 50% ulgi w miesięcznej opłacie liczonej na każde dziecko w rodzinie. Decyzja ta wchodzi w życie od 1 lipca br.

Obecny na konferencji Radny Dariusz Iwaneczko przedstawił pomysł rozwinięcia już obowiązującej ulgi przy wykupie mieszkań komunalnych. Obowiązująca uchwała zakłada możliwość skorzystania z bonifikaty w wysokości 80 %, a maksymalnie nawet 95 %, przez mieszkańców, którzy złożą wniosek o wykup do końca czerwca 2016 roku. Do 31 marca  – od początku obowiązywania uchwały - takich wniosków było 120 (z tego 74 dotyczyły ulgi 80%). Na najbliższej sesji radnym zostanie przedstawiony projekt przedłużenia terminu składania wniosków o wykup na tych zasadach do końca 2016 roku. Celem jest dalsze ożywienie sprzedaży mieszkań komunalnych, a przez to uwłaszczenie przemyślan i umożliwienie im inwestowania w posiadane lokale.

konferencja_prasowa_16_05.jpeg

W Przemyślu oczekujących na przydział lokalu komunalnego jest blisko 400 osób, sytuację na rynku mieszkań częściowo w najbliższym czasie poprawi oddanie do końca czerwca br. dwóch budynków przy ul. Tarnawskiego adaptowanych na potrzeby mieszkań komunalnych – znajdzie się w nich 26 lokali. Mówił o tym na konferencji Zastępca Prezydenta Janusz Hamryszczak odpowiedzialny w Urzędzie za gospodarkę lokalową. Zapowiedział także złożenie przez samorząd wniosków do RPO Województwa Podkarpackiego, które pozwoliłyby na remont i adaptację kolejnych budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne.

Udostępnioną niedawno przez Urząd formą pomocy dla mieszkańców jest także bank zamian mieszkań. Do tej pory znajduje się w nim około 40 różnych wniosków.

Zgromadzeni na konferencji poinformowali także, że na najbliższą sesję trafi projekt uchwały znoszący opłaty za postój w strefach płatnego parkowania w soboty.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 17-05-2016 15:47
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 18-05-2016 09:01