14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wręczenie podziękowań członkom Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

W dniu 5 maja 2016 r. odbyło się wręczenie podziękowań za współpracę z Samorządem Miasta Przemyśla w latach 2014-2016 ustępującym członkom Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. W imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy podziękowania za społeczny wkład i zaagażowanie w pracach Rady wręczył Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych Robert Gawlik.
Słowa wdzięcznośc za dotychczasową współpracę złożyła Przewodnicząca Rady Jadwiga Duda.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji została powołana Zarządzeniem Nr 71/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 marca 2014 r. Kadencja Rady trwała 2 lata. W jej skład wchodziło 24 radnych, w tym 16 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 4 przedstawicieli Rady Miejskiej w Przemyślu oraz 4 przedstawicieli Prezydenta Miasta.
W trakcie drugiej kadencji Rada odbyła 6 posiedzeń. Ponadto przedstawiciele Rady uczestniczyli w pracach Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego w ramach projektu „Zwiększenie Potencjału Funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego w województwie małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim’’.
Ważnym wydarzeniem było także wspólne świętowanie 25. rocznicy wyborów samorządowych wraz z IV Piknikiem Organizacji Pozarządowych, który odbył się 31 maja 2015 r.
Z inicjatywy Rady w dniu 25 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie opłaktowe przemyskich organizacji pozarządowych.

 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 18-05-2016 08:19