19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ ZA MIESIĄC LISTOPAD

     W listopadzie br. funkcjonariusze Straży Miejskiej interweniowali 2090 razy. W ogólnej liczbie interwencji nałożono 159 mandatów na łączną kwotę 13 690 zł, pouczono 641 osób, do rozstrzygnięcia przez Sąd Grodzki skierowano 28 wniosków. Pozostałe interwencje (w liczbie 1262) dotyczyły także: legitymowania (750), postępowań z osobami będącymi pod wpływem alkoholu (119), działań profilaktycznych (161).

     Ponadto Straż Miejska przekazała 55 spraw leżących w kompetencji innych służb, między innymi do: Zarządu Dróg Miejskich, Służby Drogowej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, PGK, MZK, ADM-u. W październiku najwięcej mandatów nałożono za wykroczenia przeciwko: zdrowiu, porządkowi i spokojowi publicznemu.
     Podobnie jak w miesiącach ubiegłych funkcjonariusze zabezpieczali imprezy organizowane na terenie Miasta Przemyśla. W omawianym okresie przeprowadzono 24 wspólne służby z funkcjonariuszami Policji.Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta


×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl