21 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wiwat Maj, 3 Maj!

Przemyskie obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęła Msza Święta w Bazylice Archikatedralnej w intencji Ojczyzny z udziałem Kompanii Honorowej WP, pocztów sztandarowych Orkiestry i Chóru Magnificat. Po jej zakończeniu uczestnicy uroczystym pochodem przeszli na Wzgórze Zamkowe, pod kamień pamiątkowy upamiętniający Konstytucję i jej twórców.

Po wysłuchaniu hymnu państwowego i podniesieniu flagi, zebrani wysłuchali okolicznościowych wystąpień Posłów na Sejm RP Marka Rząsy i Andrzeja Matusiewicza oraz Prezydenta Miasta Roberta Chomy. Tradycją majowej uroczystości jest także złożenie przyrzeczenia strzeleckiego przez uczniów II Liceum Ogólnokształcącego. Po złożeniu kwiatów i wiązanek przed kamieniem przez delegacje, sprzed Zamku Kazimierzowskiego ruszyli uczestnicy Rajdu rowerowego z okazji święta.

 

 

W trakcie uroczystej Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego wysłuchano okolicznościowego referatu wygłoszony przez dr. Dariusza Iwaneczko, radni przyjęli także uroczyste oświadczenia:  na 1050-lecie Chrztu Polski oraz z okazji Światowych Dni Młodzieży. Szczególnym momentem było wręczenie Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla i Honorowych Wyróżnień „Zasłużony dla Miasta Przemyśla”.

Doroczną Nagrodę Miasta Przemyśla za rok 2015 otrzymał prof. dr. hab. Jerzy Motylewicz za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej, której wiodącym tematem jest miasto Przemyśl, jego dzieje i kultura.

Honorowe Wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta Przemyśla” otrzymali:

Ksiądz Prałat Stanisław Czenczek – za ofiarną działalność na rzecz społeczności Przemyśla - zwłaszcza młodzieży i działaczy opozycyjnych - jako opiekun duchowy, wychowawca, moderator i rekolekcjonista;

Zbigniew Chrzanowski – za aktywną działalność na rzecz wzbogacenia życia kulturalnego i artystycznego naszego miasta, zbudowanie stałych kontaktów środowisk artystycznych Przemyśla i Lwowa oraz owocną współpracę z Teatrem FREDREUM;

Bolesław Czyżowicz – za wieloletnią pracę w służbie penitencjarnej, aktywną działalność w wielu stowarzyszeniach i promocję miasta poprzez sukcesy sportowe w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Seniorów

Roman Taworski – za niespotykaną aktywność artystyczną w zakresie sztuki dekoratorskiej i projektowej, wszechstronną działalność na rzecz miasta Przemyśla i jego mieszkańców oraz pracę z młodzieżą;

Uroczysta sesja Rady Miejskiej była także okazją do złożenia podziękowań za wieloletnią pracę Pani Marii Rajzer, byłej Dyrektor Kancelarii Rady Miejskiej.

 

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 04-05-2016 15:59