10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PODSTREFA PRZEMYŚL

      W Przemyślu utworzona została Podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – informuje o tym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada br. (Dz.U. Nr 215 z dnia 28 listopada 2006r., poz. 1581). Jest to efekt długich starań o jej utworzenie prowadzonych przez Prezydenta Miasta Przemyśla wspieranego przez parlamentarzystów z naszego regionu.

      Powierzchnia podstrefy wynosi 12, 6098 ha, a objęte nią tereny o dobrej dostępności komunikacyjnej są zlokalizowane w przemysłowej części miasta przy ul. Pustej i ul. Ułańskiej. Dodać należy, że czynione są starania o poszerzenie podstrefy o kolejne obszary, jak również utworzenie na jej bazie Parku Naukowo-Technologicznego.
      Powstanie podstrefy jest konkretną propozycją dla chcących zainwestować w naszym mieście przedsiębiorców, ostatnio coraz częściej zgłaszających się ze swoją ofertą. Przedsiębiorca działający na terenie strefy w ramach udzielonego zezwolenia może korzystać z pomocy regionalnej z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub utworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy. Maksymalna wielkość pomocy regionalnej, jaką może otrzymać, wynosi 50% (65% w przypadku małych lub średnich przedsiębiorstw) nakładów inwestycyjnych lub 50% (65%) dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników. Pomoc regionalną przedsiębiorca otrzymuje głównie w formach: ulgi w podatku dochodowym lub kwot uzyskanych z innych źródeł pomocy. Więcej informacji na temat TSSE: www.tsse.pl

Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy do kontaktu z PRZEMYSKĄ AGENCJĄ ROZWOJU REGIONALNEGO, Rynek 26, tel. (16) 675-16-64, e-mail: lub bezpośrednio z TSSE: AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 48, 39-405 Tarnobrzeg - Machów, tel. (+48 15) 822 99 99, e-mail:


Witold Wołczyk
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 11-12-2006 10:28
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:41