NAD NIM ANIELI W LOCIE STANĘLI I POCHYLENI KLĘCZĄ…

8 grudnia br. w Muzeum Historii Miasta Przemyśla otwarta została wystawa poświęcona ikonografii Bożego Narodzenia w sztukach plastycznych. Eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i klasztoru OO. Franciszkanów w Przemyślu.

      Prezentowane na wystawie noszącej tytuł „Nad nim anieli w locie stanęli i klęczą…” prezentują zarówno wyobrażenia Bożego Narodzenia związane z obrządkiem zachodnim, jak i wschodnim. Wystawę uzupełniają fotografie przedstawiające tę tematykę w przemyskich kościołach. Dodatkowo w „Małej Sieni” znajduje się ekspozycja kartek świątecznych: najstarsze z nich pochodzą z początku XX wieku.

 

  

 

Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 08-12-2006 16:15 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-06-2009 11:35

Na skróty