18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rajd rowerowy z okazji święta KONSTYTUCJI 3 MAJA

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-  Krajoznawczego im. dr M. Orłowicza w Przemyślu przy współpracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu
organizuje rodzinny rajd rowerowy z okazji święta Konstytucji 3 Maja.

                                                     Regulamin rajdu

 

1. Program rajdu

- Udział w uroczystości na Wzgórzu Zamkowym przy głazie upamiętniającym setną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

- Przejazd rowerzystów trasą rajdu. Organizatorzy proszą cyklistów o uczestnictwo w strojach biało – czerwonych, lub oflagowanie rowerów chorągiewkami w barwach narodowych.

2. Trasa rajdu

Rajd przebiegać będzie po szlaku rowerowym Green Velo i drogach powiatu przemyskiego na trasie: Przemyśl, Buszkowice, Bolestraszyce, Żurawica, Przemyśl (ok.25 km). Czas przejazdu ok. 2 godzin.

Zbiórka uczestników w dniu 3 maja 2016 r. (we wtorek) na Wzgórzu Zamkowym o godz. 11.15.

Zakończenie rajdu na Placu Orląt Przemyskich..   

3. Cel imprezy

Popularyzacja święta Konstytucji 3 Maja, Integracja miłośników turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku i krajoznawstwa, oraz umiłowania Ojczyzny.

4. Warunki uczestnictwa

Wycieczka jest ogólnodostępna. Osoby niepełnoletnie biorą udział tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów odpowiadających za ich zachowanie.

5. Zgłoszenia

Zgłoszenia należy dokonać u organizatora na starcie rajdu. Udział w rajdzie jest bezpłatny.

6. Informacje dodatkowe .

W trosce o bezpieczeństwo uczestnik rajdu powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower i kask rowerowy. Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne.

7. Postanowienia końcowe

Przed wyjazdem na trasę zobowiązuje się uczestników do zapoznania się z regulaminem rajdu. Podczas przejazdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego i Karty Turysty.

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Każdy z uczestników ubezpiecza się indywidualnie od NNW. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu, oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy, oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

ZAPRASZAMY!

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 29-04-2016 13:21