3 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konsultacje społeczne - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Przemyśla na lata 2016-2022.

Prezydent Miasta Przemyśla zaprasza do przedstawienia  opinii, uwag i wniosków do projektu uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Przemyśla na lata 2016-2022.

Opinie, uwagi i wnioski  można złożyć w terminie od dnia 26 kwietnia 2016r. do dnia 10 maja 2016r. na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

            Projekt uchwały wraz ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Przemyśla na lata 2016-2022 jest zamieszczony na stronie Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu www.mops.przemysl.pl i na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przy ul. Leszczyńskiego 3.

             Opinie, uwagi i wnioski z wykorzystaniem formularza należy przekazać:

 1. drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mops.przemysl.pl
 2. drogą korespondencyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu;
  ul. Leszczyńskiego 3; 37-700 Przemyśl,
 3. bezpośrednio do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu,
  ul. Leszczyńskiego 3, I p. p.2/9 w godzinach pracy Ośrodka. 

            Zebrane opinie, uwagi i wnioski zostaną zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl/bip, na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Przemyślu  www.mops.przemysl.pl i na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Przemyślu przy ul. Leszczyńskiego 3.

            Nie będą rozpatrywane opinie uwagi i wnioski:

 1. złożone  po dniu 10 maja 2016r.,
 2. złożone bez podania danych osobowych wyszczególnionych na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia
 3. przesłane w innej formie niż na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  PDFuchwała - projekt.pdf (223,01KB)
  PDFstrategia - projekt.pdf (1,83MB)
  DOCformularz opiniodawczy Strategia.doc (42,50KB)
   
Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 26-04-2016 14:19
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 26-04-2016 14:36