RADNI OBRADOWALI NA II SESJI

  5 grudnia br. na kolejnym posiedzeniu Rady Miejskiej, podjęto następne decyzje regulujące podstawy funkcjonowania samorządu w nowej kadencji. Sesję rozpoczęło złożenie ślubowania przez wybranego w wyborach bezpośrednich Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomę. Radni minutą ciszy uczcili rocznicę wprowadzenia stanu wojennego i ofiar tego wydarzenia.

      Po złożeniu ślubowania Prezydent Miasta podsumował krótko minioną kadencję oraz przedstawił priorytety działania na najbliższe cztery lata. Uzyskanego w wyborach wyniku gratulował gospodarzowi miasta oraz radnym obecny na obradach Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Andrzej Matusiewicz.

      W związku z koniecznością uzupełnienia składu Rady Miejskiej (na poprzedniej sesji swoich mandatów zrzekli się Robert Choma i Ryszard Lewandowski) ślubowanie radnego złożyli Jerzy Golec i Zygmunt Majgier. Kolejną decyzją - już pełnego składu Rady Miejskiej - był wybór trzech Wiceprzewodniczących, którymi w wyniku głosowania zostali: Wiesław Morawski, Rafał Oleszek i Marek Rząsa.

 

  

Na koniec powołano stałe komisje Rady Miejskiej, określono zakresy ich działania oraz przegłosowano skład osobowy wraz z osobami przewodniczących.

 W tej kadencji radni będą więc brali udział w pracach:

 - Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Jan Bartmiński;

- Komisji Budżetu i Finansów – Przewodniczący Grzegorz Hayder;

- Komisji Gospodarki Miejskiej – Przewodniczący Bogusław Zaleszczyk;

- Komisji Edukacji – Przewodnicząca Lucyna Podhalicz;

- Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia – Przewodniczący Eugeniusz Strzałkowski;

- Komisji Kultury i Promocji – Przewodniczący Jerzy Krużel;

- Komisji Turystyki i Sportu – Przewodniczący Witold Wiśniewski.

 

 

Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował(a):  Data publikacji: 05-12-2006 11:54 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 24-03-2009 10:15

Na skróty