NAGRODY W KONKURSIE ”PRZEMYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

 W sobotę 2 grudnia br. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie: „Przemyski Lider Przedsiębiorczości”. Organizatorem plebiscytu jest Prezydent Miasta Przemyśla oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu.
 Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja najlepszych przemyskich przedsiębiorców, których działalność i osiągnięcia mogą stanowić wzór do naśladowania. Ma to być również pomoc wyróżniającym się firmom w budowaniu silnej i trwałej pozycji na rynku poprzez stworzenie możliwości prezentacji szerokiemu gronu przyszłych klientów i partnerów. Kapituła konkursowa rozpatrywała zgłoszenia w czterech następujących kategoriach:

  

  


• Lider produktu regionalnego;
• Lider produkcji i eksportu;
• Lider handlu i usług;
• Lider ekologii.

 

  


     Nagrody i wyróżnienia wręczył Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, który
w swoim wystąpieniu podkreślał - jak ważnym jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Laureatami III edycji konkursu „Przemyski Lider Przedsiębiorczości” w poszczególnych kategoriach zostali:

• Lider produktu regionalnego – Pracownia Fajek MR. Bróg Zbigniew Bednarczyk;
• Lider produkcji i eksportu – Fabryka Aparatury Elektromechanicznej „FANINA” S.A;
• Lider handlu i usług – Centrum Budownictwa i Ogrodnictwa „EREM”;
• Lider ekologii – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Przemyślu.

     Zgodnie z postanowieniem kapituły konkursowej wyboru przedsiębiorstwa, które otrzyma główny tytuł: „Przemyskiego Lidera Przedsiębiorczości” dokonuje publiczność podczas uroczystości wręczenia nagród. W tym roku nagrodę główną III Edycji konkursu zdobyła Pracownia Fajek MR. Bróg Zbigniew Bednarczyk. Wręczenia nagrody dokonał Ryszard Lewandowski Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował(a):  Data publikacji: 04-12-2006 10:44 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-06-2009 11:35

Na skróty